Aftrek hypotheekrente of € 6 miljard steun van 'Europa'?

Krijgt ons land wel of geen geld uit het coronaherstelfonds Next Generation EU? Volgens DNB directeur Klaas Knot is 'Brussel' vooral kritisch op onze hoge hypotheekschuld en de renteaftrek. Ander beleid lijkt onvermijdelijk. Wat hang jou als huizenbezitter of koopstarter boven het hoofd?

Voorwaarden voor steun
Het duo Rutte-Hoekstra eiste vorig jaar zelf streng toezicht op het Europese coronafonds dat ruim € 800 miljard mag gaan verdelen. Landen moeten daarvoor lange termijn economische verbeterplannen voorleggen en de EU zal hierop streng toezien. Voor Nederland staat € 6 miljard op het spel. Van ons verwacht Brussel vooral ander beleid rondom de woningmarkt. Zij vindt o.a. onze gezamenlijke hypotheekschuld veel te hoog. Nederland moet daar dus wat aan doen.

Te hoge schuld door belastingstelsel
Dat wij gemakkelijk (te) veel geld kunnen lenen, komt mede door onze belastingmaatregelen, zoals de hypotheekrenteaftrek en bijvoorbeeld ook de vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters. Volgens Europa hebben kopers zo niet alleen een oneerlijk (fiscaal) voordeel boven huurders; een hoge schuld leidt bovendien al bij geringe tegenspoed tot financiële problemen. Mét gevolgen voor de economie en bijvoorbeeld de positie van banken.

DNB pleit voor extra woningen bouwen
De belastingvoordelen waren in het verleden bedoeld om de vraag te stimuleren en daarmee het eigenwoningbezit. Met de huidige krapte in het aanbod leiden de fiscale maatregelen alleen maar tot hogere prijzen én schulden voor de 'gelukkigen' die een woning weten te bemachtigen.

In een oververhitte markt ziet DNB-directeur Klaas Knot geen oplossing in weer meer fiscale maatregelen. Daarbij zullen sommigen profiteren en anderen verliezen. Hij pleit voor 'fors meer bouwen'. Dat Nederland ook tegemoet moet komen aan wat Europa van ons eist, lijkt hem onvermijdelijk. € 6 miljard is simpelweg een té groot bedrag om mis te lopen, gezien de grote uitdagingen na Corona. Een deel hiervan kan ten goede komen aan het doel om binnen 10 jaar 1 miljoen extra woningen te realiseren.

Gevolgen voor bezitters en koopstarters
Huizenbezitters in de hogere inkomensklasse merkten al dat de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs wordt afgebouwd tot het tarief van de 1e belastingschijf. Of dit 'gebaar richting Europa' voldoende is? Steeds vaker gaan er stemmen op dat een volgend Kabinet de renteaftrek op de lange termijn zal terugschroeven binnen een compleet nieuw woningbeleid. Hoe dat uitpakt, moet nog blijken.

Gevraagd naar de prijsontwikkeling binnen de woningmarkt durft Klaas Knot geen voorspelling te doen. Er spelen zoveel krachten dat het naar zijn idee alle kanten kan op gaan. Wel roept hij banken en andere geldverstrekkers op strengere eisen te stellen bij hypotheekleningen, ter bescherming van overenthousiaste starters (en doorstromers). Bovendien moet de sector vanaf 2022 ca. €5 miljard aan extra kapitaal aanhouden - als buffer voor wanneer het economisch minder gaat en huiseigenaren met dalend inkomen hun hypotheek niet meer kunnen betalen.

Wie op zoek is naar een (volgende) woning koopt daar niets voor. Daarvoor moet er echt flink worden bijgebouwd. Hopelijk is er snel een nieuw Kabinet dat hier werk van maakt. Wie weet met opnieuw een Ministerie van Volkshuisvesting én heel graag met een flinke kapitaalinjectie uit Brussel.

foto gemaakt door: vwalakte - www.freepik.com

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie