Aflossingsvrije hypotheek? Bedenk of je die nu al wilt verlengen!

Over een aflossingsvrije hypotheek van vóór 2013 mag je de rente aftrekken voor de belasting. Maar niet voor eeuwig. En wat als je aan het einde van de looptijd je huis niet wilt verkopen? Is verlengen een optie? Ontdek waarom je dat nú al zou willen doen.

Wat gebeurt per einde looptijd?
Veel aflossingsvrije hypotheken hebben een looptijd van 30 jaar. Soms is die korter, soms geldt geheel geen einddatum - die lopen automatisch door. Dat staat in je hypotheekofferte of -akte.

Hoewel dit lang niet altijd gebeurt, kán een geldverstrekker op de einddatum van je hypotheek het uitgeleende bedrag terug eisen. Wil je je woning dan niet verkopen, dan kun je hiertoe misschien elders een hypotheek afsluiten. Je huidige of een andere financier zal in ieder geval je financiële situatie opnieuw bekijken. Je (toekomstige) inkomsten moeten tenslotte wel voldoende zijn voor je dan geldende maandlasten.

Dat kan om diverse redenen tegenvallen:

  1. je pensioeninkomen is vaak lager,
  2. de rente is dan mogelijk hoger,
  3. je mag deze op enig moment niet meer aftrekken en
  4. onzeker is wat de woning dan waard is versus je hypotheekschuld.

Momenteel daalt voor de hogere inkomens (vanaf ca € 68.000) het deel van de rente dat men mag aftrekken. Voor 2021 is dat maximaal 43%, komend jaar 40% en vanaf 2023 is dit 37,05%. Voor hypotheken van vóór 2001 vervalt álle renteaftrek uiterlijk in 2031. Daarna afgesloten hypotheken kennen maximaal 30 jaar aftrek. Door minder of geen aftrek, stijgen je netto maandlasten.

Afwachten, aflossen...
Volgens de AFM lopen zo'n 78.000 Nederlandse huishoudens het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren wanneer deze afloopt. Voor hen dreigt dan een gedwongen verhuizing. Heb jij een 100% aflossingsvrije hypotheek, of nog maar weinig afgelost? Laat je dan eens voorrekenen of verlengen mogelijk is. Alsnog wat aflossen, zelf sparen of beleggen voor later, of je hypotheek deels omzetten naar een annuïtaire of lineaire variant brengt dit dichterbij. En misschien zit je ook al goed.

... of juist nu al verlengen?
Toch kan een gesprek met een financieel expert je wat opleveren. Met de extreem lage rente van tegenwoordig is het mogelijk lonend nú al een verlenging af te spreken. Zit je binnen 10 jaar voor het einde van de looptijd dan is de bank hiertoe vaak bereid. Dat geeft je voor de lange termijn zekerheid van een gunstige financiering. Als je rentevaste periode binnenkort afloopt, kun je zelfs boetevrij kiezen voor bijvoorbeeld een verlenging met weer 30 jaar tegen een heel gunstige rente. En zelfs met boete kan vroegtijdig verlengen (oversluiten) financieel gunstig uitpakken én je meteen zekerheid bieden. Laat je daar goed over informeren.

Beperkingen bij verlengen
Met een aantal zaken zal je financieel adviseur rekening houden, zoals

  • Omvat je hypotheek meerdere leningdelen? Vaak moet je dan de looptijd van alle hypotheekdelen aanpassen. Maar niet altijd.
  • Heb je een hypotheek met NHG? Als deze (ook voor ander hypotheekdelen) vervalt, is verlenging misschien niet verstandig.
  • Meeverhuizen aflossingsvrije hypotheek. Vaak mag je maar 50% van de (nieuwe) woningwaarde aflossingsvrij financieren. Het restant moet dan alsnog annuïtair of lineair.
  • Je (pensioen)inkomen, schulden en de woningwaarde. Zie boven.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie