'Een aflossingsvrije hypotheek hoef je niet af te lossen' 
Dat klopt (uiteraard) niet. Zoals al gesteld ben je overeengekomen de lening per einde looptijd in één keer af te lossen. Dat kan via opgebouwd spaargeld, vanuit de opbrengst van je woning bij verkoop, of via een nieuwe hypotheek, als je aan de voorwaarden kunt voldoen!