'De rente van een aflossingsvrije hypotheek is niet aftrekbaar' 
Dat klopt, tenzij je gebruik maakt van een overgangsrecht, van vóór 2013.