Achterstand hypotheek? Met NHG meer zekerheid

Wie zijn hypotheeklasten niet meer kan dragen door de corona-uitbraak, mag van NHG tot maximaal 9% betalingsachterstand oplopen. Dat biedt meer ruimte dan de drie maanden die banken nu toestaan. Heb jij Nationale Hypotheek Garantie?

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
NHG is een zogenaamde borgstelling. Het geeft je bank de zekerheid dat je hypotheeklening sowieso voor 90% gedekt is. Je betaalt voor NHG één keer een premie, bij de start van de hypotheek. Door deze extra zekerheid rekent de bank je een lagere rente en ben je voordeliger uit. Bovendien dient NHG als een vangnet als je door omstandigheden in betalingsproblemen komt, bijvoorbeeld bij ontslag, arbeidsongeschiktheid, een scheiding of overlijden. Dit filmpje legt NHG kort uit.

NHG en de Corona-crisis: tot 9% betalingsachterstand
Banken gaven al aan dat consumenten drie maanden uitstel van betaling kunnen aanvragen, wanneer zij door de corona-uitbraak krap bij kas komen te zitten. Heeft jouw hypotheek een NHG en kun je het maandbedrag niet voldoen? Dan heb je meer tijd: je betalingsachterstand mag dan oplopen tot 9%. Natuurlijk moet je hierover met de bank afspraken maken - laat je adviseur je daarbij helpen. Misschien heb je al een achterstand, of dreig je die op te lopen? Een betaalpauze, of een aangepast (lager) maandbedrag zijn dan bespreekbaar. Uitgangspunt is dat je ‘naar draagkracht’ betaalt.

Voordeel is dat je bank nu de ruimte heeft je een oplossing aan te bieden, zonder dat het vangnet van je hypotheekgarantie in gevaar komt. Zij kunnen bij NHG gebruik maken van de zogenaamde  ‘woonlastenfaciliteit’ (WLF). NHG staat dan borg voor een bedrag tot maximaal 9 procent van de hypotheeksom. De regels rond de WLF zijn tijdens de corona-crises versoepeld.

Aftrek hypotheekrente blijft mogelijk
Als je een bepaalde periode minder of niets betaalt, los je minder af op je lening. De WLF is een extra lening waarmee de aflossingen op de reguliere hypotheek worden gedaan. De hypotheekrenteaftrek komt daardoor niet in gevaar. 

Overigens is de WLF geen ‘hypotheekvakantie’. De regeling geeft je als geldlener de mogelijkheid om een moeilijke periode te overbruggen zonder dat je je woning moet verkopen. De 9% achterstand is wel echt een maximum. En beter laat je het zover natuurlijk niet komen. Want het blijft een extra lening die je moet terugbetalen en die dus op termijn je woonlasten (tijdelijk) verhoogt.

Laat je goed voorlichten, neem gerust contact op.

Laatste nieuws 24/4/2020 - Mensen die een betaalpauze hebben aangevraagd zodat ze rente en aflossing later kunnen betalen, krijgen daarvoor meer ruimte. Het bedrag kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheek. Naar verwachting zijn 60.000 mensen hiermee geholpen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie