67 procent meer Startersleningen verstrekt

67 procent meer Startersleningen verstrekt

Vorig jaar werden er 67%  meer Startersleningen verstrekt dan in 2022. Volgens hun onlangs verschenen jaarverslag hielp het Stimulerings­fonds Volks­huisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) maar liefst 5.464 starters aan hun eerste koopwoning. Hun gemiddelde leeftijd is 27 jaar, zij slagen daarmee 2,5 jaar eerder dan starters die zonder deze hulp een woning kopen. Wat houdt een Starterslening in en hoe kom je daarvoor in aanmerking?

Samen met 327 gemeenten, 9 provincies en 23 woning­corporaties biedt SVn leningen aan. Deze instanties bepalen ieder voor zich welke oplossingen ze bieden. Samengevat biedt een Starterslening de volgende voordelen:

  • Je leent nét dat beetje extra voor je eerste woning
  • Je hebt een betrouwbaar vangnet dankzij NHG
  • Je betaalt hiervoor minimaal drie jaar geen maandlasten

Vorig jaar hielp SVn 5.464 starters aan hun eerste koopwoning

Jaarverslag Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Drempelverlagend

SVn bestuursvoorzitter Arjan Gielen is “blij dat we een bijdrage leveren aan de zelfstandigheid van starters.” Tegelijkertijd beseft hij dat de kansen voor starters om een woning te kopen bijzonder klein zijn. “De huidige markt dwingt hen bijna om samen een huis te kopen, omdat starters met slechts één inkomen de hypotheek niet rond krijgen”. Volgens Gielen verlaagt de Starterslening de drempel: door de aanvullende financiering betreden mensen op jongere leeftijd de kopersmarkt.

Aanvulling

Een Starterslening van SVn kan precies het verschil maken bij de aankoop van een eerste woning. Hij overbrugt het verschil tussen de koopsom, aanneemsom of marktwaarde van de woning (de laagste wordt aangehouden) en het bedrag dat je bij een bank of andere geldverstrekker kunt lenen. De looptijd van de SVn Starterslening is dertig jaar. De rente staat voor de eerste vijftien jaar vast. Daarna wordt de rente herzien en opnieuw voor vijftien jaar vastgesteld.

Je leent in totaal dus meer, maar de Starters­lening zorgt de eerste drie jaar niet voor extra maandlasten. Pas na die drie jaar ga je rente en aflossing betalen en gaan je maandlasten omhoog. Heb je dan het idee dat je de rente en aflossing nog niet kunt voldoen, dan kun je een hertoetsing aanvragen. SVn bekijkt dan welk deel daarvan je wel kunt betalen. Andersom is het zo dat je de Starterslening, of een gedeelte daarvan, op ieder moment boetevrij aflossen. Bijvoorbeeld als je extra gaat verdienen, wat erft of een andere financiële meevaller krijgt.

Twee delen

De SVn Starterslening is een hypothecaire lening. Hij bestaat in feite uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

  • De Starterslening: dit deel los je tijdens de looptijd annuïtair af, wat betekent dat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt aan aflossing en rente
  • De Combinatielening: van dit deel loopt de schuld tijdens de looptijd op, zolang je de maandlasten voor de beide delen niet kunt betalen

De rente over het eerste deel is meestal fiscaal aftrekbaar en dat scheelt je dus netto ca 37%. Over de Combinatielening is er geen hypotheekrente­aftrek mogelijk. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze constructie werkt en wat dat voor je lening, je looptijd en je maandlasten betekent. Vraag je financieel adviseur naar de korte en lange termijn gevolgen voor je geldzaken.

Gemeente beslist

Afhankelijk van waar je woont of wilt gaan wonen, heb je eerst toestemming nodig van de gemeente of corporatie. Daarna kun je de Starterslening online aanvragen, waarna je de benodigde documenten uploadt — je hypotheekadviseur kan je daarbij helpen. Als SVn positief besluit, bekijk je (samen) de offerte en onderteken je die. Bij de notaris regel je de verdere formaliteiten en krijg je de sleutels van je nieuwe woning.

Stappenplan

Niet alle gemeenten nemen deel aan dit initiatief. Ook variëren de voorwaarden. Vraag je adviseur hoe dat bij jullie is geregeld of vul je gemeente in bij SVn. Bekijk ook alvast het uitgebreide stappenplan.

Andere hulp voor starters

Er zijn nog meer maatregelen en methoden die je als starter kunnen helpen bij de aankoop van een woning. Sommige daarvan kunnen de toegang tot een Starterslening blokkeren, zoals een familiebank­lening. Reken je dus niet rijk voor je hierover hebt afgestemd met je hypotheekadviseur.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie