Rekenvoorbeeld

Waartoe leidt de (voorgenomen) wijziging in het 'woningwaarderingsstelsel'?

Stel, een woning heeft nu 80 'gewone' punten in het puntensysteem, gebaseerd op het aantal kamers, aantal vierkante meter, het enegergielabel, etc. Deze woning krijgt bovendien 80 'WOZ-punten', gebaseerd op de waarde. Dat maakt 160 punten in totaal, wat overeenkomt met een  maximale huur van € 817,50.

Met de nieuwe wet blijft het aantal normale punten hetzelfde (de woning verandert immers niet). Maar het aantal WOZ-punten wordt wel anders, dat mag namelijk nog maar 33 procent van het totale aantal zijn. Die 33% komt neer op 39,4 punten (de 80 normale punten zijn 67 procent). Het totaal van de woning is dan 119,4. En daarmee komt de maximale huur uit rond de € 600.
(bron: NOS.nl)