WOZ-waarde woning mag maximaal 33% van de huurprijs bepalen. Wat vind jij?

Vorig jaar rond Prinsjesdag kondigde het kabinet maatregelen aan die de snelle stijging van de huurprijzen moeten tegengaan. Een daarvan is dat de WOZ-waarde nog maar voor 33% mag meetellen in de maximumhuur. Vanaf 9 juni kunnenburgers hierover hun mening geven via een 'internetconsultatie'. Wat vind jij?

Huren rezen de pan uit
In 2015 wijzigde de berekening van de (maximale) huur. Vanaf toen ging de WOZ-waarde meetellen in het puntensysteem waarmee de huren worden vastgesteld. Deze schatting van de waarde door de gemeente zou maximaal een kwart van de punten bepalen, was de verwachting. Maar door de sterke stijging van de huizenprijzen bleek deze factor in de praktijk veel hoger. Tot soms wel 50% of meer. Het gevolg: een forse jaarlijkse stijging van de huren, die steeds meer huurders in een nijpende financiële situatie bracht. En een steeds grotere drempel voor wie wil starten (met huren) op de woningmarkt of meer ruimte nodig heeft vanwege een voorgenomen gezinsuitbreiding.

Mogelijk huurverlaging
Vorig jaar september besloot het kabinet hier dus wettelijk wat aan te doen. Een voorstel hiertoe ligt vanaf 9 juni voor aan iedereen die daar zijn mening over wil geven. Kern is dat de huurprijzen minder afhankelijk worden van de op veel plaatsen rap opgelopen WOZ-waarde. Volgens het wetsvoorstel mag deze nog maar voor 33% meetellen bij het bepalen van de maximale huurprijs.

"de betaalbaarheid komt zó onder druk te staan dat huurwoningen op deze plekken voor grote groepen onbereikbaar worden" | toelichting kabinet bij wetsvoorstel

De verwachting van het kabinet is dat de huurprijzen die nu nog zijn gebaseerd op een WOZ-aandeel van méér dan een derde, lager zullen worden. Sommige woningen - die inmiddels een huur boven de € 737 kennen - zouden daarmee weer uit de vrije sector in het sociale huursegment komen. Met een eventuele huurtoeslag voor de bewoners - bekijk het rekenvoorbeeld >

Geef je mening
Op 9 juni stuurde het kabinet het wetsvoorstel in voor een zogenoemde internetconsultatie. Daar kunnen zowel  instanties als burgers reageren op de plannen. Dat kan nog tot 20 juli. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen met de wet. Je huurverlaging kan dus nog even op zich laten wachten.

Wil je je financiën een keer goed op een rij zetten en plannen maken voor de toekomst? Sparren over huren of kopen? Of ontdekken waar je nu slim aan doet voor als dat over een paar jaar speelt? Je financiele adviseur kent de weg en helpt je graag jouw budgettaire route uit te stippelen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie