vanaf januari hoger netto bedrag op de salarisstrook AdobeStock 478581768(1)
Vanaf januari hoger netto bedrag op de salarisstrook

De meeste werknemers zien in januari een hoger bedrag op hun loonstrook dan in 2023. Bij een modaal brutosalaris van € 3.400 is dat netto € 80 meer per maand. Bij tweemaal modaal is iets minder. Aan de onderkant van de salarisschaal gaat dat om ruim viermaal zo veel. Een welkome ontwikkeling, maar het brengt ook extra lasten met zich mee voor werkgevers, zo blijkt uit de berekeningen van HR- en salaris­dienstverlener ADP Nederland.

Of je nu een- of tweemaal-modaal verdient, je krijgt er tussen de 75 en 80 euro bij. Werknemers met een minimumloon kunnen aanzienlijke hogere ‘bonus’ tegemoetzien. Bij een 40-urige werkweek stijgt hun maandloon netto met € 266,75. Op dit moment geldt er een minimumloon per maand. Dat is € 1.995 bruto, gebaseerd op een 36-urige werkweek, wat neer komt op € 12,79 per uur. Maar wie 40 uur per week werkt, krijgt hetzelfde bedrag. Dit resulteert dus in een lager uurloon van € 11,51 en dat werd als onrechtvaardig beschouwd.

Minimum loon per uur

Volgens Dik van Leeuwerden, expert in wet- en regelgeving bij ADP Nederland, wordt er daarom vanaf 1 januari 2024 een wettelijk minimum per uur ingevoerd. Voor werknemers van 21 jaar of ouder is dat € 13,27. Bij een 40-urige werkweek moet er dan minimaal € 2.317,87 bruto per maand worden betaald — 32% meer ten opzichte van december 2022. Bij een 38-urige werkweek scheelt het € 199 en bij 36-uur toch nog € 131.

Het nettoloon stijgt vooral door hogere heffingskortingen

Dik van Leeuwerden, ADP Nederland

Naar verwachting van de expert zullen ook werknemers die momenteel net boven het minimumloon zitten, zien dat hun lonen stijgen om aan deze nieuwe norm te voldoen. “Een werknemer met een 40-urige werkweek die nu bijvoorbeeld € 2.100 (ca. 105% van het minimumloon) ontvangt, zal in 2024 ook minimaal € 2.317,83 moeten ontvangen. Maar deze werknemer zal daar zeer waarschijnlijk geen genoegen mee nemen, omdat hij ook in 2024 op ten minste 105% van het minimumloon wil uitkomen.”

Heffingskortingen bepalend

Dat het netto loon van de meeste werknemers stijgt, komt niet door een lager belastingtarief. Dat stijgt zelfs iets in de eerste schijf: van 36,93% naar 36,97%. Iedereen gaat dus 0,04% meer belasting betalen over zijn inkomen. Het toptarief blijft in 2024 staan op 49,50%. Dit betaal je over je inkomen boven de € 75.518. Dat het nettoloon toch stijgt, wordt vooral veroorzaakt door hogere heffings­kortingen. Deze blijven wel inkomens­afhankelijk: hoe meer je verdient, des te minder korting je krijgt.

  • Algemene heffingskorting | De maximale algemene heffingskorting komt in 2024 uit op € 3.362. In 2023 was dat € 3.070. Deze korting wordt vanaf een jaarloon van € 24.812 stapsgewijs afgebouwd. Met een inkomen in het hogere schijftarief (€ 75.518) heb je er geen recht meer op.

  • Arbeidskorting | Wie inkomsten heeft uit werk, maakt ook recht op de arbeidskorting. Deze is in 2024 maximaal € 5.532 ten opzichte van € 5.052 in 2023. Tot een jaarloon van € 39.957 heb je recht op de maximale arbeidskorting. Daarna wordt de korting in stappen afgebouwd. Wie meer verdient dan € 124.934 geniet in 2024 geen aftrek meer.

Koopkracht

Tegenover het Radio1 Journaal legde Van Leeuwerden wel toe, dat een bescheiden extra inkomen niet automatisch leidt tot meer koopkracht. Dat hangt af van de ontwikkeling van de prijzen voor energie, aan de pomp en in de supermarkt en bijvoorbeeld een duurdere zorgverzekering. Beter rekenen we ons dus nog niet rijk.

Positief is wel dat de mega-inflatie van vorig jaar hard daalt. Na een recordhoogte van 11,6% vorig jaar zal de inflatie voor 2023 uitkomen op 4,2%. De Nederlandsche Bank verwacht dat de inflatie in 2024 verder daalt naar 3,7%, en in 2025 met 2,5% dichter in de buurt van de beoogde 2% raakt.

Hogere toeslagen

Misschien kom je in aanmerking voor toeslagen: extra financiële bijdragen van het Rijk om tegemoet te komen in de kosten van huur, kinderen, of zorg. Net als bij heffings­kortingen, bepaalt je bruto inkomen een rol bij het vaststellen van het recht op toeslagen en de bijbehorende bedragen. In 2024 worden de bedragen van de huurtoeslag, kinderopvang­toeslag, en het kindgebonden budget verhoogd. Alleen de zorgtoeslag neemt af, aangezien deze in 2023 tijdelijk extra is verhoogd — deze extra verhoging komt per 1 januari te vervallen.

Wil je weten of je in 2024 in aanmerking komt voor een toeslag en hoeveel je mogelijk kunt ontvangen? Of heb je nu een toeslag en komend jaar misschien niet meer? Maak de berekening op de website van de Belastingdienst: Belastingdienst Toeslagen

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie