Vanaf 1 november weer STAP-budget: € 1.000,- voor scholing en ontwikkeling

Wie werkt of werk zoekt kan maximaal € 1.000 euro subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Elke twee maanden start een nieuwe budgetronde en de pot is snel leeg. Hoe zorg jij dat je op 1 november klaar bent voor een volgende STAP in de carrière?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid bieden zelf de regie te nemen bij het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen hun baan te behouden, of om een betere of nieuwe baan te vinden. Je bepaalt zelf welke training, cursus of opleiding jou helpt om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Op 1 november om 10:00 u komt er weer budget beschikbaar. Tot nu toe werd dat in elke ronde volledig verbruikt, dus wacht niet te lang. Of bereid je vast voor op de volgende ronde.

Let op de timing
Als het STAP-budget wordt aangevraagd dan moet de opleiding/cursus starten vanaf 4 weken na het aanvraagmoment (na 29 november 2022) tot uiterlijk 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak (uiterlijk 31 maart 2023).

Alle STAP-ronden zijn volledig benut, dat gaat steeds om ca 40.000 aanvragen

STAP vervangt fiscale aftrek scholingskosten
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Inmiddels zijn deze kosten niet meer aftrekbaar. Het STAP-budget komt hiervoor in de plaats. Volgens de overheid is deze aanpassing gewenst, omdat juist de mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan maar weinig gebruik maakten van deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen.

Baan houden of wisselen
Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Wat er in verschillende beroepen wordt gevraagd verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, maar andere banen gaan erdoor verloren. Via tijdige omscholing kunnen mensen die dit treft een ‘zijstap’ maken naar beroepen waar wel veel vraag naar is. Momenteel zijn er veel vacatures in de zorg, de techniek en het onderwijs. Ook voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

STAP Portaal

Als je erop googled vind je vooral veel opleiders die naar STAP verwijzen. Maar UWV draagt namens de Rijksoverheid zorg voor de aanvragen. Op hun STAP portal ⎆ vind je een praktisch stappenplan en ook hoeveel budget er nog is voor de lopende tweemaands­periode. Een filmpje geeft een korte toelichting.

Bekijk de video

€ 160 miljoen beschikbaar
Voor STAP is in 2022 een budget van € 160 miljoen beschikbaar. Hoeveel mensen via deze regeling exact scholing kunnen volgen hangt sterk af van de hoogte van de opleidingskosten per aangevraagde opleiding. Niet elke cursus of training kost € 1.000,- en als een werkgever een deel van de kosten vergoedt, gaat dit in mindering op de bijdrage vanuit de overheid.

Je kunt per persoon één keer per jaar budget ontvangen. Kost een cursus meer dan € 1000,- dan betaal je het restant zelf (of doet je werkgever dat). Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. Het budget voor de huidige periode van twee maanden is momenteel op. Aanvragen kan weer vanaf 1 november 2022 via het zogenaamde STAP portaal (zie kader hierboven).

Check vooraf de opleiding
Je mag wel zelf kiezen, maar niet elke opleiding, cursus of training kun je (deels) betalen met STAP-budget. Opleider die aan de eisen voldoen komen in een scholingsregister. Momenteel staat hier ruim 80.000 opleidingen van bijna 600 opleiders vermeld. In stap twee van je aanvraag op het portaal kun je dat zelf controleren.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie