TU-student bedenkt truc om hoge rente DUO te ontwijken

Master student wiskunde Joep de Jong van de TU Delft heeft een manier gevonden om de rente van een studieschuld zo laag mogelijk te houden. Studenten die zijn voorbeeld volgen, moeten wel een maand hun lening en ov-kaart stopzetten.

Per 1 januari 2023 gaat de rente op studieleningen omhoog. Hbo- en universitaire studenten krijgen dan te maken met een rentepercentage van 0,46 procent. Voor mbo-studenten ligt de rente hoger: op 1,78 procent.

Hogere rente bij afstuderen na 2022
Voor studenten aan het hoger onderwijs (ho) die dit jaar hun diploma halen, geldt die 0,46 procent. Wie later afstudeert, krijgt waarschijnlijk een hogere rente voor de kiezen. Volgens deskundigen en studenten­organisaties zal de rente de komende jaren namelijk oplopen — hoewel dat nooit zeker is. Op een schuld van bijvoorbeeld 45 duizend euro kan een student die afstudeert in 2024 zomaar duizenden euro’s meer aan rente kwijt zijn dan wie in 2022 een diploma haalt. Flink balen dus voor iedereen die dit jaar nog niet afstudeert. Of is er een oplossing?

Op een schuld van € 40.000 scheelt het mij meer dan € 6.000,- rente

Joep de Jong, wiskunde student TU Delft

Wiskundestudent Joep de Jong heeft momenteel zo’n 40 duizend euro schuld en heeft zijn stage en afstuderen van negen maanden nog voor de boeg. Maar hij heeft een manier gevonden waarop hij alsnog van het lage tarief kan profiteren. Joep ontdekte dat het mogelijk is om je tot nu toe opgebouwde schuld ‘vast te zetten’ onder het lagere tarief van 0,46 procent. Alles dat je ná 2022 aan schuld opbouwt, valt wel onder het toekomstige tarief. “Je splitst je lening als het ware op”, legt Joep uit. De masterstudent heeft de afgelopen weken uitgebreid contact gehad met DUO en klopte begin vorige maand aan bij Delta en andere mediaorganisaties. “Ik wilde dat meer studenten kunnen profiteren van deze ‘truc’”, zegt Joep. Ook de NOS pikte dit nieuws op en schreef er een bericht over.

Lees het NOS-bericht

Terecht plaatst Joep een belangrijke kanttekening bij zijn vinding. “Je moet het je kunnen veroorloven om een maand niet te lenen, een eventuele aanvullende beurs stop te zetten én je reisproduct in die tijd stop te zetten. Niet iedereen kan dat financieel dragen.” Maar ook voor deze studenten heeft Joep een tip.

Moment van stoppen DUO bepalend
Studenten die onder het leenstelsel vallen en klaar zijn met hun studie, moeten na een aflossingsvrije periode hun lening terugbetalen. Ze krijgen daarvoor 35 jaar de tijd. De rente die studenten in die periode betalen, staat steeds voor vijf jaar vast.

Welke rente je de eerste vijf jaar betaalt, wordt vastgesteld in het jaar nádat je je studiefinanciering stopzet — bijvoorbeeld wanneer je afstudeert en stopt met lenen. Dat gebeurt om preciezer te zijn in de zogenoemde ‘aanloopfase’, dat is de periode van twee jaar na afstuderen waarin je nog niet hoeft af te lossen. Ho-studenten die in 2022 hun studie afronden, vallen daardoor niet onder het tarief van 2022 (0 procent), maar onder het rentepercentage dat op 1 januari 2023 ingaat (0,46 procent). Wie in 2023 afstudeert, krijgt het rentepercentage van 1 januari 2024 toebedeeld. Wie in 2024 afstudeert met het rentepercentage van 2025, enzovoorts. Het punt is nu dat de rente vermoedelijk zal stijgen, althans naar de verwachting van bijvoorbeeld het Interstedelijk Studentenoverleg.

Hack the system: lening splitsen
Wie niet meer in 2022 afstudeert en het naar verwachting hogere tarief wil vermijden dat in 2024 wordt vastgesteld, kan er voor zorgen dat hij of zij in januari 2023 geen studiefinanciering ontvangt. Dat gaat niet alleen om de lening, maar ook om een eventuele aanvullende beurs én het studentenreisproduct. Je moet dan nog in 2022 opzeggen bij DUO én in januari tijdig de ov-kaart stopzetten bij de ov-automaat. De schuld die je tot december 2022 hebt opgebouwd, valt dan namelijk onder het tarief van 0,46%.

Vanaf februari kun je weer lenen, waarmee je een nieuwe schuld opbouwt met een nog onbekend rentepercentage. Joep: “Omdat je hiermee een deel van je schuld wegzet onder een lager tarief in plaats van je volledige schuld onder een hoger tarief, ben je goedkoper uit.” Bij Joep zou dat gaan om ruim € 6.000 op een schuld die oploopt tot € 45.000.

Kanttekeningen en rekentool
De bron voor dit artikel is een speciale webpagina van de TU Delft waar Joep studeert. Daar vind je ook het rekenvoorbeeld van zijn situatie en nog een aanvullende ‘truc’ die Joep bedacht voor studenten die niet zomaar een maand zonder financiering kunnen.

Als je lening tot nu toe nog geen € 10.000 beloopt, is splitsen mogelijk ongunstig. Gaat het om een hoger bedrag dan kun je een proefberekening maken in een Excel-programmaatje van Joep.

Renteverschil berekenen

Beslis niet klakkeloos
Het TU-artikel besluit met een belangrijke raad: volg deze tips niet klakkeloos op maar zoek iemand die met je mee kan denken, bijvoorbeeld een financieel deskundige of één van je ouders / verzorgers. Kijk met diegene naar je huidige schuld, je verwachte schuld en de rentepercentages die jij in de toekomst verwacht. Eventueel zou je net als Joep een rekenvoorbeeld kunnen maken. Neem pas een beslissing als je alles goed hebt doorgerekend.

Wil je inderdaad je lening opsplitsen? Dan moet je zowel je lening, je eventuele aanvullende beurs als je ov-kaart een maand stopzetten.

  • Die lening zet je stop in de online omgeving van DUO, door te klikken op de felgroene knop ‘studiefinanciering stopzetten’.
  • Voor het stopzetten van je ov-kaart moet je naar een NS-automaat. Je mag er vanaf de eerste dag van de maand niet meer mee reizen, dus hoewel je er tot 10 januari de tijd voor hebt is stopzetten per 31 december een aanrader
  • Zorg ervoor dat je DUO op tijd – vóór half januari — laat weten dat je je lening wilt hervatten, zodat je in februari weer geld krijgt.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie