Student financieel afhankelijker van ouders - 3 tips

Hoewel het collegegeld in 2021/2022 maar de helft bedraagt, signaleert het Nibud dat studenten zich meer zorgen maken over de financiering van hun studie. Wat speelt er. En wat is wijsheid?

Minder leningen, meer zorgen
Uit het Studentenonderzoek 2021 van het Nibud hebben minder studenten een rentedragende lening: 45% vs 55% in 2017. Van wie nog thuis woont, leent nog geen 30%. Ook daalde de interesse voor ‘maximaal’ lenen fors, van 31% in 2017 naar 19% nu.

De huidige studenten vinden dat DUO lenen te makkelijk maakt. Ook vrezen ze dat een hoge studieschuld hen later dwars zit, zoals bij het kopen van een eerste woning (56%). Vier op de tien ziet op tegen het aflossen van de studieschuld. Daar nu bij stil staan is verstandig.

TIP 1 - De rekenhulp van DUO  geeft je inzicht in de gevolgen van je maandelijkse leenbedrag. Bedenk hoeveel je écht moet lenen. De rente is (nu nog) vrijwel nul, maar over een periode van 35 jaar betaal je daaraan toch bijna de helft van wat je nu leent.

Meer en hogere ouderlijke bijdragen
De meerderheid van de studenten woont nog thuis en niet op kamers - in 2017 was dat andersom. Zowel Corona-eerstejaars als tweede- en derdejaars studenten besparen hiermee flink op de huur- en overige kosten. Daarbij krijgen meer studenten meer geld van hun ouders. Toen de basisbeurs in 2015 werd afgeschaft kreeg de helft gemiddeld € 160,- per maand. Nu krijgt tweederde € 211,-.

Volgens het Nibud is dat niet voor elke student weggelegd. Ouders met een anderhalf modaal inkomen kunnen nauwelijks bijdragen aan de studie van hun kind(eren). Dus moeten sommigen alsnog lenen, zuiniger leven of iets bijverdienen. Dat gebeurt ook: in 2021 bedroeg de gemiddelde bijverdienste €508,-. Precies honderd euro meer dan in 2017. Al met al kwamen studenten dit jaar beter rond dan eerder - misschien een bijeffect van de lockdowns?

Andere vormen van financiering
Red je het niet met je ouderlijke bijdrage of bijverdiensten? Afhankelijk van de situatie en wensen kan iemand zijn of haar studie financieren met een rentedragende lening, collegegeldkrediet, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en een eenoudertoeslag. De kennis van studenten hierover blijkt afgenomen. Zo weet eenderde niet dat er rente wordt berekend zodra je een studielening aangaat. Een kwart is er niet van op de hoogte dat je aanvullende beurs kunt aanvragen.

TIP 2 - Een aanvullende beurs hoef je niet terug te betalen (als je afstudeert). De 'tool' Aanvullende beurs beantwoordt je vragen hierover binnen een minuut. Voor meer informatie over studiefinanciering, zie: DUO geld voor school en studie. Of laat je voorlichten.

Studeren is meer dan leren alleen. Het is ook een kwestie van zelfstandig worden, zaken uitzoeken en regelen. Juist op het gebied van financiën kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Een goede planning levert je op termijn veel op.

TIP 3 - Kijk vóór extra leent ook eens of je een toeslag van de overheid kunt krijgen:

  • Vraag als je 18 wordt zorgtoeslag aan (en regel je eigen ziektenkostenverzekering)
  • Check ook of je in aanmerking komt voor huurtoeslag, als je op kamers gaat. Regel dan meteen de nodige verzekeringen die je voor financieel onheil behoeden

(Dubbele) Halvering collegegeld
Ongeacht het leerjaar begint elke student na de zomer met een voordeeltje. Iedereen die in het studiejaar 2021-2022 studeert, krijgt namelijk een korting op het college-, cursus- of lesgeld. De overheid heeft dat besloten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om studenten financiële ademruimte te geven in Corona-tijd.

  • Daarmee wordt het wettelijk collegegeld komend studiejaar € 1.084
  • Eerstejaars studenten betalen de helft van het verlaagd wettelijk collegegeld, dus €542
  • Dit zelfde geldt voor tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding (€542)

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie