Straks een pensioentekort? Check ‘t nu! En vindt voordelig 3 oplossingen

Weet jij wat je inkomsten zijn na je pensioen? En met welke (hogere) kosten je rekening moet houden? Te veel Nederlanders denken dat het wel goed zit, maar halen niet de beoogde 70% van hun laatstverdiende salaris. Wat doe je eraan?

Waarom je die 70% misschien niet haalt
Per januari 2015 heeft de overheid de pensioenregeling versoberd. Zonder te technisch te willen worden… de opbouwpercentages zijn (verder) verlaagd; er geldt een maximum salaris  waarover je pensioen opbouwt; én de AOW leeftijd stijgt. Als je nu jong bent, moet je mogelijk tot je 70e wachten voor je AOW krijgt. Ben je van baan veranderd, gescheiden of werkte je een tijdje buiten Nederland? Dan kan je pensioeninkomen extra tegenvallen.

Wat je straks krijgt, kun je nakijken op mijnpensioenoverzicht.nl (met je DigiD). Het is misschien niet meteen duidelijk wat de bedragen daar betekenen. En of je een ‘pensioengat’  hebt. Hiervan is sprake als je niet 70% haalt van je (dan) laatstverdiende salaris. Laat je adviseur je daarbij helpen. Bekijk samen welke van de onderstaande opties voor jou interessant is. Eén ding is zeker: hoe langer je nog de tijd hebt, des te gunstiger de oplossingen.

Waaruit bestaat je pensioeninkomen?
Iedereen die werkt of woont in Nederland krijgt volgens de Algemene Ouderdomswet vanaf de AOW-leeftijd een basisinkomen. Je bouwt dit op vanaf je 15e, met 2% per jaar. Verbleef je van totaal 50 jaar enkele jaren in het buitenland dan mis je dus een stuk(je) AOW. Overigens is de AOW geen vetpot. Daarom bouw je via de meeste werkgevers een aanvullend pensioen op in een fonds of verzekering. Helaas hebben deze instanties het al een tijdje zwaar en is een volledige opbouw richting de einddatum niet meer zeker.

Ben je zelfstandige, zonder werk (geweest) of heeft je baas geen pensioenvoorziening? Dan is het zeker verstandig dat je maatregelen neemt voor aanvullende inkomsten naast je AOW.

Hoe vul je een pensioengat aan? 
Je kunt op verschillende manieren zorgen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen. Een spaarrekening levert op het moment alleen niets op. En beleggen kent risico’s. Beide vormen worden ook als vermogen belast in box 3.

Je kunt ook fiscaal voordelig pensioen opbouwen in box 1. De overheid 'betaalt dan mee'. Dat kan o.a. via een lijfrente of een bankspaarrekening.

  • Een lijfrente is een vast bedrag per maand vanaf een vooraf afgesproken datum, zo lang als je leeft. Je sluit hiervoor een verzekering, waarvoor je maandelijks of eenmalig premie betaalt. Hoeveel je uiteindelijk ontvangt, hangt af van hoe oud je wordt. En mocht je komen te overlijden vóór de afgesproken startdatum, dan keert de verzekering niets uit.

  • Bij banksparen stort je geld op een geblokkeerde rekening, bedoeld voor je pensioen. Je spreekt af hoeveel en tot wanneer je spaart en weet precies hoeveel je dan ontvangt. De rente is hoger dan op een gewone spaarrekening en je betaalt geen vermogensbelasting over je spaarsaldo Tijdens de looptijd kun je niet zomaar bij je geld. Maar zou je vroegtijdig komen te overlijden, dan gaat het spaargeld wel naar je nabestaanden.

    Op het moment van uitkeren moet er wel inkomstenbelasting worden betaald. Om die te beperken, kun je ervoor kiezen precies zoveel op te nemen als valt binnen het laagste belastingtarief. De rest schuif je dan door naar volgende jaren. Dat scheelt weer wat.

Jaarruimte | Storten in een lijfrente of banksparen kan alleen binnen box 1 voor zover je ‘jaarruimte’ dat toelaat. Daarbij mag je de ruimte van de voorliggende 7 jaren meenemen. Via een tool van de belastingdienst kun je dit berekenen. Of vraag het je adviseur. Als zzp’er is deze jaarruimte natuurlijk maximaal.

  • Ook via de eigen woning kun je zorgen voor financiële rust na je pensioen. Is je hypotheek (grotendeels) afgelost, dan dalen immers je maandlasten! Dus heb je een aflossingsvrije hypotheek, dan is tijdig extra aflossen ook een optie voor een betaalbaar(der) pensioen. Doe je dat niet, realiseer je dan dat de hypotheekrente maar 30 jaar aftrekbaar is. Moet je je lening voortzetten dan stijgen je maandlasten, juist op het moment dat je (pensioen) inkomen daalt… De vraag is zelfs of de bank op dat moment wel akkoord kan gaan met een verlenging of nieuwe hypotheek.

Wil je weten wat nodig is en hoe je de voor- en nadelen goed afweegt? Vraag je onafhankelijk  adviseur om een pensioencheck. Dan heb je alles op tijd helder op een rijtje.