STAP-budget: € 1.000,- voor scholing en ontwikkeling

Wie werkt of werk zoekt kan vanaf 1 maart 2022 maximaal € 1.000 euro budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je bepaalt zelf welke training, cursus of opleiding jou helpt om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een betere of nieuwe baan te vinden.

STAP vervangt fiscale aftrek scholingskosten
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Inmiddels zijn deze kosten niet meer aftrekbaar. Het STAP-budget komt hiervoor in de plaats.

Volgens de overheid is deze aanpassing gewenst, omdat juist de mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan maar weinig gebruik maakten van deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen.

Zo’n 300.000 personen per jaar kunnen via een STAP-budget scholing volgen.

publicatie Subsidieregeling STAP-budget

Met het STAP-budget kun je zelf kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus. Daarmee ontwikkel je je kennis en/of kunde tijdens je loopbaan en versterk je je positie op de arbeidsmarkt. Deze maatregel past binnen het idee van Een leven lang leren en ontwikkelen. De overheid wil daarmee niet alleen individuele personen helpen, maar ook de concurrentiekracht van de ‘BV Nederland’ als totaal internationaal op peil houden.

Veel gestelde vragen
Voor wie is STAP bedoeld? Wat wordt vergoed? Hoe verloopt de aanvraag? Op deze en meer vragen geeft de overheid antwoord in de digitale publicatie Subsidieregeling STAP-budget.

Download de publicatie

Omscholen en baan houden of wisselen
Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Wat er in verschillende beroepen wordt gevraagd verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, maar andere banen gaan erdoor verloren. Ook door de corona-crisis verdwijnen er banen, terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn.

Voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

Alleen opleidingen uit de lijst van DUO
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register bij met opleidingen waarvoor je STAP-budget kunt aanvragen. Je kunt die maximaal € 1.000,- tegemoetkoming dus alleen ontvangen voor scholingsactiviteiten die voorkomen in dit scholingsregister.

Aanvraag STAP-budget via UWV
Voor STAP is jaarlijks een budget van € 218 miljoen beschikbaar. Hoeveel mensen via deze regeling exact scholing kunnen volgen hangt sterk af van de hoogte van de opleidingskosten per aangevraagde opleiding. Niet elke cursus of training kost € 1.000,- en als een werkgever een deel van de kosten vergoedt, gaat dit in mindering op de bijdrage vanuit de overheid. De inschatting is dat zo’n 300.000 personen per jaar met behulp van een STAP-budget scholing kunnen volgen.

Je kunt per persoon 1 keer per jaar budget ontvangen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. Aanvragen kan vanaf 1 maart 2022 via het zogenaamde STAP portaal.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie