Profiteer jij van de belastingwijzigingen in 2021?

Vanaf 1 januari geldt er op het gebied van belastingen een aantal nieuwe regels. Wat betreft je inkomsten, aftrekposten, je vermogen en eventuele toeslagen. We lichten er een paar toe, voor verschillende groepen mensen. Hoe pakken de wijzigingen voor jou uit? 

Inkomstenbelasting omlaag
Vroeger waren er drie inkomensschijven waarover je een verschillend belastingtarief betaalde. Tegenwoordig zijn er effectief nog twee. Het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat een kwart procent omlaag: van 37,35 naar 37,1 procent. Dat tarief betaal je over een bruto-inkomen tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering profiteren hiervan. Over het deel van je inkomen dat in de tweede schijf betaal je 49,5%, net als in 2020.

Kortingen variëren
Hoeveel belasting je betaalt, hangt ook af van je ‘aftrekposten’. Sommige daarvan zijn specifiek, zoals de hypotheekrenteaftrek. Anderen gelden voor iedereen, zoals:

  • De algemene heffingskorting. Deze gaat in 2021 omhoog. Mensen met een inkomen tot € 68.507 gaan hierdoor minder belasting betalen. Lagere inkomens hebben meer voordeel dan hogere. Iemand die € 20.000 verdient, betaalt 126 euro minder belasting.

  • Wie werkt kan de zogenaamde arbeidskorting aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook deze stijgt. Verdien je € 40.000 bruto dan betaal je hierdoor 428 euro minder belasting.

  • Werk je én heb je een kind van 12 jaar of jonger? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Het bedrag dat je daarvoor mag aftrekken gaat omlaag. Verdien je meer dan € 30.000 dan ga je ongeveer 66 euro meer belasting betalen.

  • Voor ouderen is er een speciale korting op de inkomstenbelasting. Die korting gaat ook omhoog. Je profiteert hier alleen van als je meer inkomen hebt dan alleen een AOW-uitkering en minder dan € 49.000. Heb je bijvoorbeeld een inkomen van € 35.000 via je AOW-uitkering plus je aanvullende pensioen, dan betaal je ruim 80 euro minder belasting. Het zijn geen schokkende bedragen, maar alle kleine beetjes zijn meegenomen.

  • Werk je als zelfstandige dan verlies je in 2021 een deel van je fiscale voordeel. Het kabinet streeft ernaar de arbeidsmarkt meer in balans te brengen, want ze is van mening dat er nu teveel mensen als Zzp-er in een gewone baan werken. Daartoe wordt de zelfstandigenaftrek in stapjes afgebouwd tot € 3240 in 2036. In 2021 bedraagt deze aftrek nog € 6670, 350 euro minder dan vorig jaar. 

Vermogensbelasting ook omlaag
Heb je spaargeld of aandelen dan is een deel daarvan vrijgesteld van belasting. Voor 2021 is dit zogenaamde heffingvrije vermogen opgetrokken naar € 50.000 (per persoon). In 2020 was dat € 30.846. Wel gaat het percentage vermogensbelasting ietsje omhoog. Heb je tussen de 50.000 en 100.000 euro, dan betaal je bijna 0,6 procent belasting, tussen de 100.000 en 1 miljoen bijna 1,4 procent en boven de miljoen bijna 1,8 procent.

Het omslagpunt ligt bij een vermogen van € 220.000. Onder dit bedrag ga je in 2021 minder belasting betalen dan in 2020; erboven helaas meer.

De meesten gaan er rond de 1% op vooruit

Nibud

Uitgaven omhoog
Dat er voor de meeste Nederlanders maar een 'magere koopkrachtstijging' inzit van zo'n 1% komt omdat er tegenover de belastingverlaging ook hogere uitgaven staan. Zo stijgen niet alleen de belastingen van de meeste gemeenten, maar gaat ook de pensioenpremie forser omhoog dan in de afgelopen jaren: gemiddeld in 2021 van 8,5 naar 9,2 procent. Het Nibud stelt dat hogere inkomens meer 'profiteren' van de lockdown; die houden relatief meer geld over dat ze niet kunnen uitgeven aan vakanties en uitgaan. Gezinnen met een lager inkomen of in een beroep dat door de crisis geraakt wordt, hebben logischerwijs meer stress rond hun situatie. Het Nibud hoopt dat een nieuw kabinet de bijstand en het minimumloon verhoogt om die groepen wat verlichting te geven. En dat er een systeem van inkomensondersteuning komt dat toegesneden is op de huidige samenleving. 

De menselijke maat bij toeslagen
Naar aanleiding van de misstanden rond de kinderopvangtoeslag wordt het toeslagenstelsel aangepast. Daarmee wil het kabinet zorgen dat “de menselijke maat terugkeert". Dit houdt in dat burgers vroeger kunnen reageren op een besluit van de Belastingdienst. Bovendien kunnen ambtenaren toeslagen pas stopzetten of boetes opleggen als iemand voldoende kansen heeft gehad om zijn verhaal te doen en stukken aan te leveren. Tenslotte zal het ook niet meer voorkomen dat wanneer iemand een deel van een factuur niet heeft voldaan meteen de hele kinderopvangtoeslag van een jaar wordt teruggevorderd.

Toeslagen? Check in januari opnieuw of je recht hebt op toeslagen. Het zou kunnen dat je in 2021 in aanmerking komt voor toeslagen waar je in 2020 geen recht op had. Geef het ook (altijd direct) door bij de dienst Toeslagen als je inkomen is veranderd. Vanwege de coronacrisis heb je misschien veel meer of juist minder gewerkt.

Hulp met belastingzaken
Leuker kunnen we het niet maken, aldus de Belastingdienst. Wil je het gemakkelijker en misschien toch leuker dan je dacht? Wij kunnen je helpen met je  belastingaangifte en met advies rond financiële kwesties. Doe er je (belasting)voordeel mee. Neem tijdig contact op met ons kantoor.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie