S per 1 mei stap budget en gratis ontwikkeladvies AdobeStock 397683329

Per 1 mei weer STAP-budget, en advies over persoonlijke ontwikkeling

Wie in september start met studeren krijgt weer een basisbeurs van de overheid. Studeer je nu al, dan krijg je die voor het resterend aantal jaren dat voor de studie staat. Maar langer ook niet. Wie denkt vertraging op te lopen is voordeliger af door de huidige studiefinanciering stop te zetten. Hoe werkt die nieuwe ‘truc’ die hard rondgaat op sociale media?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid bieden zelf de regie te nemen bij het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen hun baan te behouden, of om een betere of nieuwe baan te vinden. Je bepaalt zelf welke training, cursus of opleiding jou helpt om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Vind je dat lastig, dan kun je laten adviseren door een loopbaancoach — zie onderaan. Als die aan bepaalde voorwaarden voldoet is dat voor jou kosteloos, vanaf 1 mei zelfs zonder dat je direct verplicht bent een opleiding te gaan volgen.

Maximaal € 1.000
Er valt jaarlijks een flinke pot te verdelen. Onlangs groeide die nog van 200 miljoen naar 325 miljoen euro. Er zijn zes periodes per jaar. De volgende subsidieronde start op 1 mei om 10.00 u. Je kunt per persoon één keer per jaar budget ontvangen, van maximaal € 1.000. Kost een cursus meer dan betaal je het restant zelf — of doet je werkgever dat. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV.

Kritiek

Op de STAP-regeling is ook kritiek. Commerciële opleiders zetten de afgelopen weken alle denkbare marketinginstrumenten in om cursisten te werven voor ‘gratis opleidingen’. De verbazing is groot over het type cursussen dat opleiders aanbieden. Zo kunnen mensen subsidie krijgen voor een cursus ‘paardencoach’, ‘Reiki Master worden‘ of ‘helende geuren ontdekken‘. Voor de budgetronde van maart besteedde Arjan Lubach hier al aandacht aan in De Avondshow

Ook in de Tweede Kamer werden hierover kanttekeningen gemaakt. D66-Kamerlid Marijke van Beukering vindt dit soort cursussen niet geschikt voor de STAP-regeling. Ze pleit er dan ook voor om de helft van het beschikbare budget te besteden aan cursussen die betrekking hebben op krapte-sectoren als zorg en techniek. In gesprek met BNR Nieuwsradio stelde zij: ‘We vinden het geen probleem als mensen in het kader van zelfontwikkeling een cursus volgen. Maar we zien dat er veel tekorten op de arbeidsmarkt zijn: in de zorg, ICT, techniek en de bouw. Moeten we er dan niet voor gaan zorgen dat mensen in die krapte-sectoren aan de slag gaan? Reserveer de helft van het budget voor beroepen die kansrijk zijn.’

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Op 1 mei om 10:00 u komt er dus weer budget beschikbaar. Tot nu toe werd dat in elke ronde volledig verbruikt. Wacht dus niet te lang als je binnenkort een opleiding wilt volgen, of bereid je vast voor op de volgende ronde. Budget aanvragen doe je online met je DigiD via het STAP-portaal, een site van het UWV. Je ziet hier ook hoeveel subsidie er voor die periode nog is. En dat gaat hard. De pot is snel leeg. Belangrijk is dus dat je op tijd alles in orde hebt. Een stappenplan én een video die de STAP procedure eenvoudig toelicht vind je op een de speciale pagina van het UWV: het STAP-portaal

Alvast in de wachtrij
Wie vóór 10:00 uur op “Aanvragen STAP-budget” klikt krijgt een willekeurige plek in de wachtrij. Je kunt dus zowel op de eerste als op de laatste plek terecht komen. Het maakt daarom niet uit of je 24 uur van tevoren of 1 minuut van tevoren op ‘Aanvragen STAP-budget’ drukt. Na één over tien kom je automatisch achterin de wachtrij.

Een van de voorwaarden is overigens dat je de opleiding/cursus moet starten vanaf 4 weken na het aanvraagmoment (na 29 mei) tot uiterlijk 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak (uiterlijk 31 september).

Baan houden of wisselen
Het idee achter de regeling is dat mensen via om- of bijscholen kunnen voorkomen dat zij hun baan verliezen. Of dat ze meer kans maken om een andere baan te vinden. Wat er in verschillende beroepen wordt gevraagd verandert namelijk snel. Steeds meer werk is of wordt digitaal. Dat schept nieuwe banen, maar er gaan andere banen door verloren. Via tijdige omscholing kunnen mensen die dit treft een ‘zijstap’ maken naar beroepen waar wel veel vraag naar is. Momenteel zijn er veel vacatures in de zorg, de techniek en het onderwijs.

Ook voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken. Wel blijkt de voorbereiding op een carrière-switch met name voor mensen in praktische beroepen lastig te zijn. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip wil hen tegemoetkomen. Daarom krijgt de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP in 2023 en 2024 een vervolg.

Ontwikkeladvies ook zonder concrete STAP
Om mensen op weg te helpen bij het bepalen van hun kansen en mogelijkheden biedt het UWV de mogelijkheid voor een kosteloos 'ontwikkel-adviesgesprek'. Vanaf 1 mei mag zo’n traject maximaal vijf uur duren, een uur meer dan voorheen. Nieuw is bovendien dat het niet per se hoeft te leiden tot een opleidingsadvies of -aanvraag. Zo kunnen meer mensen zich vrijblijvend laten coachen omtrent hun loopbaan.

Het ‘ontwikkeladvies STAP’ richt zich specifiek op praktisch opgeleiden met een opleidingsniveau van maximaal MBO-2. Juist voor deze groep geldt dat zij minder inzetten op nascholing. Als scholing gericht op loopbaanstappen op dit moment nog een te grote stap is, dan kan het ontwikkeladvies STAP ook inzicht geven in andere stappen op gebied van persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld als mensen belemmeringen ervaren, zoals door de gezinssituatie of de situatie op het werk, door psychologische barrières of juist praktische, zoals de benodigde (tijds)investering.

Doel van het ontwikkeladvies is dat deelnemers zich bewust worden van het belang van hun ontwikkeling en wendbaarheid op de arbeidsmarkt. Het brengt opgedane kennis en ervaring in kaart en geeft inzicht in algemene mogelijkheden én actuele kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij krijgen deelnemers direct handvatten om eventuele belemmeringen weg te nemen. Nog steeds kan het advies ook concrete stappen richting om- of bijscholing bieden. Waar nodig kan de loopbaanadviseur de deelnemer dan behulpzaam zijn bij het aanvragen van het STAP-budget.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie