notarissen belangstelling voor testament neemt toe

Notarissen passeren minder akten, maar belangstelling voor testament neemt toe

Vorig jaar passeerden alle notarissen in Nederland samen 1.734.812 akten, negen procent minder in 2022 en het laagste aantal in de afgelopen vijf jaar. Er werd een zesde minder onroerend overgedragen en het aantal hypotheken daalde zelfs met twee maal zoveel (-33%). Wel sluiten steeds meer mensen een testament af, of een  ‘levenstestament’. Waarom zien notarissen daarvoor juist meer belangstelling?

Het is zowel voor jezelf als je dierbaren een geruststellende gedachte om te weten dat je nalatenschap goed is geregeld. In een testament geef je nauwkeurig je persoonlijke voorkeuren weer. Maar wat wil je? Een financieel planner of notaris kan je hierbij adviseren. Hij of zij kan je helpen de belastingdruk voor je erfgenamen te verlagen, bijvoorbeeld via vrijstellingen of schenkingen. En zeker bij wat complexere situaties is het belangrijk om ‘successie-valkuilen’ te vermijden. Die zijn er bijvoorbeeld na een scheiding, bij een samengesteld gezin of een eigen bedrijf.

10 redenen voor een testament

Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) sloten 343.221 mensen vorig jaar een testament af, een stijging van 7%. Een klassiek testament regelt wat er moet gebeuren na je overlijden. Een levenstestament is iets anders; daarin leg je vast wat je wilt dat er tijdens je leven gebeurt als je dat (even) niet meer kunt aangeven — zie hieronder.

In 2023 tekenden 219.695 mensen bij de notaris een levenstestament (+15%)

KNB Nieuws, 11 janauri 2024

Eerst tien redenen voor het opstellen van een regulier testament:

  • Controle over je nalatenschap: een testament stelt je in staat om specifiek te bepalen hoe je eigendommen en bezittingen na je overlijden worden verdeeld
  • Zorg voor je dierbaren: met een testament kun je duidelijk aangeven wie erft en wat ze erven, waardoor je ervoor kunt zorgen dat je geliefden financiële bescherming en ondersteuning krijgen
  • Voogdij: als je minderjarige kinderen hebt, kun je in je testament benoemen wie de voogdij over hen moet krijgen in geval van overlijden
  • Specifieke wensen: denk aan het nalaten van een bepaald item of bedrag aan een goed doel, het regelen van de begrafenis of het verdelen van familiestukken
  • Ruzies voorkomen: een goed opgesteld testament vermijdt mogelijke ruzies en geschillen tussen erfgenamen omdat het duidelijk maakt wat je bedoeling is
  • Belastingplanning: een testament kan zorgen dat je nalatenschap zo efficiënt mogelijk overgaat naar de volgende generatie, met minimale belastingen
  • Zakelijke belangen: in een testament kun je richtlijnen opnemen voor de overdracht, het beheer of de verkoop van eventuele zakelijke belangen na je overlijden
  • Bij ongehuwde partners: als je niet getrouwd bent maar samenwoont met een partner, dan is deze geen erfgenaam — met een testament kun je ervoor zorgen dat je partner recht heeft op bepaalde bezittingen
  • Afhandeling: in een testament kun je vastleggen wie de nalatenschap zal afwikkelen en welke bevoegdheden die persoon heeft (anders moeten je erfgenamen het onderling regelen).
  • Gemoedsrust: het opstellen van een testament geeft je gemoedsrust, je weet dat je dierbaren goed worden verzorgd en dat je wensen worden gerespecteerd na je overlijden.

Is er eigenlijk een testament?

Als je wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, dan kun je kosteloos een aanvraag indienen bij het Centraal Testamentenregister. Vaak kan dat eenvoudig digitaal.

Check het Centraal Testamentenregister

Is er geen testament dan regelt de wet hoe jouw nalatenschap wordt verdeeld. De Rijksoverheid geeft en toelichting over de wettelijke verdeling bij erfrecht.

Levenstestament

Vorig jaar tekenden 219.695 mensen bij de notaris voor een levenstestament, een toename van 15%. Dat zijn niet alleen mensen op leeftijd. Ook jongere generaties houden graag de regie over hun leven, mochten zij op korte of lange termijn (tijdelijk) niet zelf kunnen beslissen. In een levenstestament leg je vooraf juridische en medische zaken vast en persoonlijke wensen. Je benoemt erin ook een vertrouwenspersoon die namens jou optreedt en deze zaken regelt. Zo voorkom je onduidelijkheid en conflicten binnen de familie.

Met of zonder notaris?

Je kunt een levenstestament regelen zonder tussenkomst van een notaris. Daarvoor zijn er online diverse ‘templates’. Maar let op: voor veel bevoegdheden is er toch een notariële akte vereist en volstaat een zelf opgesteld en ondertekend document niet. Dit geldt met name bij de verkoop van de eigen woning en het regelen van bankzaken. Maar ook voor schenkingen op papier, beleggingen, leningen, hypotheekaanvragen, een persoonsgebonden budget (rond medische behandelingen) en het aangaan of beëindigen van verzekeringen is een notarieel levenstestament een voorwaarde. Ook bij een levenstestament zorgt een gang langs de notaris dus voor gemoedsrust voor jou en je naasten. En het biedt je de zekerheid dat je belangen worden behartigd op een manier die aansluit bij jouw wensen en waarden.

Overweeg je een regulier of levenstestament? Met betrekking tot je geldzaken is het misschien een prettig idee om samen met je financieel adviseur alvast wat voorwerk te verrichten — vertrouwd, laagdrempelig én deskundig.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie