Niet-bezwaarmakers tegen box 3 ook meegenomen in massa procedure

Sinds bekend werd dat er toch geen compensatie volgt voor mensen die niet op tijd bezwaar maakten tegen een te hoge spaartaks, regende het klachten bij de Belastingdienst. Via standaardbrieven werd massaal verzocht om ambtshalve vermindering van vermogensbelasting die men over 2017 t/m 2020 betaalde. Wie dat niet deed, kan ontspannen: staatssecretaris van Rij van Financiën werkt aan een oplossing die voor iedereen geldt.

Circa 60.000 huishoudens maakten wel tijdig bezwaar tegen de spaartaks. Hun verweer was dat ze werden aangeslagen over een te hoog, fictief rendement op hun spaargeld. De Hoge Raad stelde hen vorige jaar december in het gelijk. De compensatie voor deze groep is inmiddels uitbetaald — kosten: ca. € 2,8 miljard. Als gevolg van deze uitspraak wordt spaargeld vanaf 2021 bij iedereen anders belast. Boven de vrijstelling gebeurt dit op basis van een betere benadering van het werkelijk rendement. Bij een lage marktrente scheelt dat behoorlijk. Bezwaar hiervoor is niet nodig. Pas vanaf belastingjaar 2026 zal worden gerekend met het werkelijk rendement op al het vermogen in box 3, inclusief beleggingen.

Stroom aan individuele verzoeken
Op 20 mei van dit jaar concludeerde de Hoge Raad dat belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten niet behoeven te worden gecompenseerd. Zou dat wel volledig gebeuren dan kost dat de schatkist nog eens € 4,1 miljard — geld dat vooral terecht zou komen vermogende mensen, met meer dan twee ton aan spaargeld. Eerder had verantwoordelijk staatssecretaris Van Rij evenwel laten doorschemeren een vorm van compensatie te overwegen. Reden voor velen alsnog in het geweer te komen. Maar… "niemand is erbij gebaat als de Belastingdienst bedolven wordt onder honderdduizenden verzoeken.”, aldus Van Rij nu tegenover de NOS.

Niemand is erbij gebaat als de Belastingdienst bedolven wordt onder honderdduizenden verzoeken

Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën

‘Massaal bezwaar plus’
Om extra druk bij zijn toch al overbelaste ambtenaren weg te nemen bedacht Van Rij een juridische route. Hij noemt die de ‘massaal bezwaar plus’-procedure. Deze gaat voor alle spaarders gelden die deze nazomer te horen kregen geen recht op compensatie te hebben. De procedure kent wat haken en ogen, maar komt erop neer dat een rechter gaat oordelen over het beroep van enkele geselecteerde spaarders, die te laat bezwaar aantekenden en alsnog een verzoek tot vermindering van hun belasting indienden. Hun zaak gaat begin 2023 van start en komt dan voor de Hoge Raad. De uitkomst van dit ‘proefproces’ gaat voor alle spaarders gelden die niet op tijd bezwaar maakten.

Kleine kans
Of en hoeveel compensatie er komt voor de groep die er — hoe zuur misschien ook — in feite geen recht op heeft? Dat is een kwestie van afwachten. Volgend jaar zal Nederlands hoogste rechtscollege daar opnieuw een oordeel over vellen. Belastingexperts geven de niet-bezwaarmakers niet veel kans op succes. Alsnog bezwaar indienen als je dat nog niet deed, heeft in ieder geval geen zin meer.

Voor meer informatie, zie de site van de Rijksoverheid ⎆ of de Bond voor belastingbetalers ⎆

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie