Nibud waarschuwt voor beleggen zonder buffer

Een kwart van de Nederlanders belegt momenteel. Zo’n 10 procent van hen nog maar kort. Vooral mensen tot 35 jaar stappen in. Weinig spaargeld blijkt daarbij geen belemmering. Dat baart het Nibud zorgen. Zij waarschuwen ook voor het beeld dat 'iedereen' extra geld overhoudt aan de Corona-crisis. Dat is niet zo.

Midden juli publiceerde het Nibud het rapport De coronacrisis en ons geld, met de resultaten van een onderzoek naar de invloed van de lockdowns op onze portemonnee. Conclusie: bijna tweederde van de Nederlanders kan net zo makkelijk of moeilijk rondkomen als voorheen. Voor 20% is het moeilijker en 17% heeft het makkelijker. Slechts 31% van de ondervraagden zag het spaargeld groeien, vooral de hogere inkomens.

Voorzichtig met beleggen zonder vangnet
Uit het onderzoek bleek ook dat opvallend veel mensen onder de 35 jaar de afgelopen tijd zijn gaan beleggen. En dat naast het kwart dat al belegt, nog eens 13 procent van de Nederlanders dit wil gaan doen. Met name de hogere inkomens beleggen, maar van de beleggers heeft ook 18% een laag inkomen. Zelfs van mensen die aangeven moeite te hebben met rondkomen, belegt 22%.

We maken ons met name zorgen over de jonge beleggers zonder vangnet

Arjan Vliegenthart, directeur Nibud

Van de huishoudens met minder dan €2000 spaargeld houdt een kwart zich bezig met beleggen. Weliswaar ontvang je nauwelijks rente op je spaargeld en trekt de inflatie weer wat aan. Toch moet je voorzichtig zijn met beleggen, aldus het Nibud. Althans, wanneer je niet eerst zorgt voor een financiële buffer: geld waarover je voor onvoorziene uitgaven en omstandigheden direct kunt beschikken.

'We weten hoe verslavend het in de gaten houden van de koersen kan werken. En hoe hoog de stress is die mensen kunnen krijgen als de koersen dalen en ze geen buffer hebben om op terug te vallen. Als maatschappij moeten we willen voorkomen dat de groeiende populariteit van beleggen leidt tot schulden met alle gevolgen van dien’, aldus Vliegenthart.

Lang niet iedereen meer spaargeld
Hoewel er de afgelopen 12 maanden een run was op pleziervaartuigen en campers, zijn het  vooral de hogere inkomens die hun spaargeld zagen toenemen. Met name onder de lage inkomens hebben mensen te lijden gehad onder de crisis. Een op de vijf ondervraagden geeft aan dat hun besteedbaar inkomen maandelijks al snel tot zo’n € 500 lager is, omdat ze minder uren kunnen werken of werkloos zijn geworden. Heb je dan geen spaargeld dan leidt dat al snel tot problemen.

In vergelijking met drie jaar geleden verdubbelde het aantal huishoudens dat de huur of hypotheek te laat heeft betaald: van 9 naar 18%

Meld je bij betalingsproblemen
Zijn of dreigen er betalingsproblemen? Treed dan zo snel mogelijk in overleg met de betreffende instanties. Gaat het om de hypotheek, dan kan je hypotheekadviseur je helpen bemiddelen.

Feiten over sparen op een rijtje:

  • 76% van de Nederlanders spaart (24% niet)
    • 42% van hen spaart een vast bedrag - doorgaans € 250 per maand
    • 34% alleen als ze geld overhouden - doorgaans € 150 per maand
  • 40% heeft evenveel spaargeld als vóór Corona
    • 37% meer en 18% minder
    • 7% had al geen spaargeld en nu nog niet

Bron: De coronacrisis en ons geld (Nibud, juli 2021)

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie