Minimumloon boven € 1.700,-. Wat scheelt het?

Per 1 juli gaat het wettelijk minimum loon voor mensen van 21 jaar en ouder naar €1.701,-. Dit is gebaseerd op een volledige werkweek. Hoe lang die duurt verschilt per sector en de cao-afspraken die daarvoor gelden. Zo kunnen leeftijdsgenoten dus een ander uurloon krijgen. Hoe zit dat?

Twee maal per jaar een aanpassing
Vanaf 15 jaar heb je recht op een minimumjeugdloon. Na elke verjaardag kom je in een hogere categorie terecht - tot en met je 21e. Hieronder vind je de minimum lonen per maand, week en dag. Deze (bruto) minimumbedragen worden steeds in januari en juli aangepast. Hierbij kijkt de wetgever naar de salarissen die in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) worden afgesproken. Deze cao's gelden voor verschillende bedrijfssectoren.

Zie hieronder het minimumloon per 1 juli (bruto) 

Waarom je soms per uur meer verdient
Ben je 15 dan krijg je er bijna €5,- per maand bij. Wie 21 jaar of ouder is krijgt er iets meer dan €16,- per maand bij: van €1.684,80 naar €1.701,-. Dat gaat om net geen 1%.

Toch kan het zijn dat je (kind) iets meer of minder per uur verdient dan zijn klasgenoot. Dat komt omdat een volledige werkweek per bedrijfstak anders kan zijn. In de supermarkt is dat 40 uur, in de horeca bijvoorbeeld 38 uur. Binnen andere cao's duurt een normale werkweek 36 uur. Het uurloon wordt bepaald door het minimumloon per volledige werkweek gedeeld door dat aantal uren.

Wat is het uurloon? Bekijk hier wat je per leeftijd per uur verdient bij een werkweek van 36 - 38 - 40 uur 

Natuurlijk betalen sommige werkgevers ook meer dan het minimumloon en deel je soms mee in de fooienpot. Verschillen zijn er dus sowieso al snel.

Vakantiegeld: +8%
Naast het minimumloon heb je recht op vakantiegeld. Dit is minimaal 8% van het brutosalaris dat je tussen 1 juni 2020 en 1 juni 2021 verdiende. Je krijgt dit bovenop je brutosalaris en het moet uiterlijk 30 juni 2021 zijn uitbetaald. Sommige werkgevers betalen het vakantiegeld al direct met je normale salaris uit - bijvoorbeeld bij oproepkrachten.

Verhogingen gelden ook voor de uitkeringen
Samen met de stijging van de minimumlonen, stijgen ook de uitkeringsbedragen van sociale verzekeringen mee, zoals van de WIA en de WW. Evenals de bijstandsuitkeringen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie