meer gemeenten subsidieren waterbestendig maken tuin
Meer gemeenten subsidiëren waterbestendig maken tuin

In meer dan de helft van de 342 Nederlandse gemeenten kunnen woningeigenaren dit jaar subsidies aanvragen om hun tuin te verduurzamen. Dit initiatief komt voort uit de toenemende uitdagingen die extreem weer met zich meebrengt. Zo komt er steeds vaker hevige neerslag voor die aanzienlijke schade veroorzaakt. Tussen 2007 en 2022 liep deze schade op tot bijna 1 miljard euro, volgens cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

Vanwege de gevolgen van extreem weer is het verstandig de eigen woonomgeving zo veel mogelijk klimaatbestendig te maken. Een kwart van de woningeigenaren heeft de afgelopen jaren hun tuin al verduurzaamd. Opmerkelijk daarbij: slechts 21% van deze groep maakte gebruik van een bijdrage van hun gemeente. In plaats van subsidies spreken de meeste mensen hun spaargeld aan voor dergelijke projecten.

Maatregelen tegen wateroverlast in de tuin

Een van de grootste problemen bij hevige neerslag is dat het water niet gemakkelijk de grond in kan in veel tuinen. Dat komt vaak door de vele tegels. Door meer groen aan te leggen, kan het water makkelijker worden afgevoerd. Steeds meer gemeenten bieden hierbij een (financiële) helpende hand. Zo kunnen woningeigenaren in 125 gemeenten subsidie krijgen voor het verwijderen van tegels.

Niet alleen bij hevige neerslag,ook bij flinke hitte helpt een tuin zonder veel tegels

Wat ook helpt is het afkoppelen van de regenpijp door het plaatsen van een regenton. Zo’n (lege) ton vormt bij hevige regen de eerste buffer voor het hemelwater van het dak. Er is dan minder kans dat de riolering overstroomt en schade veroorzaakt. Het water dat opgevangen wordt, kun je in droge tijden gebruiken om de planten water te geven. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook goed voor de portemonnee. In 156 gemeenten is er subsidie voor een regenton, nog eens 135 gemeenten bieden subsidie voor een regenwatertuin.

Groene subsidiewijzer

Eenvoudig nagaan of jouw gemeente ook subsidie verleent? De overheid wijst je de weg via MilieuCentraal.

Check je subsidie-opties

Let op de timing

Misschien word je enthousiast door initiatieven als het NK Tegelwippen? Hun teller staat al boven de negen miljoen! Per vierkante meter krijg je soms ook € 30,- tegemoetkoming van je gemeente. Of zoek je het hogerop en wil je een groen dak realiseren. Let wel op, want vaak moet je een subsidie-aanvraag doen vóór je de maatregelen uitvoert. Lokaal zijn daar ook uitzonderingen op en krijg je bijvoorbeeld bij aanschaf van een regenton 50% terug als de kassabon -op tijd- inlevert.

Met de buren onder één groen dak?

Lijken voorwaarden je aanvraag te dwarsbomen, bijvoorbeeld een minimaal aantal vierkante meters dakoppervlak voor subsidie voor een groen dak? Als je dak niet groot genoeg is, kun je de subsidie samen met je buren aanvragen. Zo krijg je én subsidie en goedkoop een groenere buurt.

Vaker schade door extreem weer

Volgens het KNMI zijn er sinds de eeuwwisseling steeds vaker regenbuien met een neerslag van zo’n 7,5 millimeter per uur of meer. De combinatie van vaker zware buien en perioden van droogte, leidde tussen 2007 en 2022 al tot aanzienlijke financiële schade. De verwachting is dat deze trend doorzet. Preventieve maatregelen worden dus alleen maar belangrijker.

Regentuin tegen wateroverlast

Een regenwatertuin is een speciaal ontworpen tuin die bedoeld is om regenwater op te vangen van harde oppervlakken zoals daken en opritten. Het water wordt op natuurlijke wijze in de grond geïnfiltreerd, waarbij verontreinigingen worden gefilterd. Deze tuinen zijn beplant met inheemse planten die lokale fauna aantrekken en de biodiversiteit bevorderen. Ze helpen ook om wateroverlast, erosie en overbelasting van rioleringssystemen te verminderen, en dragen bij aan waterbesparing door het opgevangen regenwater te gebruiken voor irrigatie. Zulke maatregelen zijn goed in te passen bij nieuwbouw of als je toch een grote tuinverbouwing van plan bent.

Wateroverlast in de tuin tegengaan kan nog op diverse andere manieren.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie