lijfrenten weer in de lift bij extra ruimte voor dichten pensioengat

Lijfrenten weer in de lift, bij extra ruimte voor dichten pensioengat

Als je kampt met een pensioentekort kan het belasting­technisch gunstig zijn geld te storten in een (bancaire) lijfrente. Dit jaar mag dat bovendien een extra hoog bedrag zijn. Maar ook als er juist dit jaar een lijfrente vrij valt, zit je goed: die uitkering die je nu aankoopt keert meer uit dan de afgelopen tien jaar. Waar moet je rekening mee houden?

Zelfstandigen, ondernemers en werknemers die te maken hebben met een pensioentekort, hebben de mogelijkheid om via een bancaire lijfrente extra pensioen op te bouwen. Dankzij een recente wetswijziging is het maximale bedrag dat dit jaar aftrekbaar is zelfs aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren, namelijk maximaal €72.550 in 2023! Wel is het van belang eerst te berekenen welk maximumbedrag van toepassing is op jouw situatie — of dat te laten doen. En te evalueren of de lijfrente voldoende fiscaal voordeel oplevert.

Nu van start

Hoe ga je te werk als je een pensioentekort - fiscaalvriendelijk- wilt aanpakken? Sommige stappen moet je vóór de jaarwisseling nemen, dus wacht niet te lang.

Storting lijfrente in 2023 maximaal €72.550

1. Bereken je pensioentekort

Begin met het berekenen van je pensioentekort. Vergelijk bijvoorbeeld wat je vanaf de AOW-leeftijd krijgt en wat je meent nodig te hebben. Dat is persoonlijk, maar een vuistregel is 70% van het huidige bruto jaarinkomen. Vanuit fiscaal oogpunt kun je kijken naar de ‘jaarruimte’, dat is het verschil tussen wat je mág opbouwen en tot heden daadwerkelijk hebt opgebouwd.

2. Bepaal het maximale aftrekbare bedrag

Wat je aan premies betaalt om een lijfrentekapitaal op te bouwen is tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar. De fiscus neemt dus een deel van je inleg voor zijn rekening. Met het ingaan van de nieuwe Wet toekomst pensioenen, op 1 juli, is de rekenmethode voor wat maximaal aftrekbaar is sterk verruimd — met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Zo ging het ‘opbouwpercentage’ van 13,3% naar 30% en mag je voor de reserveringsruimte terug rekenen tot 10 jaar (was 7).

Ook de jaarruimte werd hoger. Hierdoor groeide het bedrag dat je maximaal kunt aftrekken aanzienlijk: tot €72.550 in 2023. Let op, niet iedereen zal dit bedrag kunnen benutten, dat hangt af van je reserverings­ruimte. Wat voor jou van toepassing is, moet je nauwkeurig (laten) berekenen.

Drie bronnen en een gat

In Nederland kun je uit drie bronnen pensioen­inkomen ontvangen: via de overheid (AOW), van voormalig werkgevers en door eigen pensioen­voorzieningen. Een pensioengat ontstaat o.a. door te werken als zelfstandige, part-timer, of in het buitenland. Maar ook werkloosheid, een scheiding, het wisselen van werkgever of een pensioen zonder eindloon­regeling kunnen zorgen dat je na je inkomen na de AOW-leeftijd minder is dan 70% van wat je gewend was. Hoe eerder je maatregelen neemt dat gat (deels) te dichten, hoe minder ingrijpend dat is voor je inkomens­situatie nu.

3. Bekijk je financiële situatie

Analyseer je huidige financiële situatie en bepaal of het mogelijk is om het maximale aftrekbare bedrag te investeren in een bancaire lijfrente. Houd rekening met andere financiële verplichtingen en doelen.

4. Kies het juiste product

Er zijn verschillende bancaire lijfrente­producten beschikbaar. Het gaat erom een product te kiezen dat het beste past bij jouw financiële doelen, risicobereidheid en levenssituatie. Het kan handig zijn om advies in te winnen bij je financieel adviseur om de beste keuze te maken, of bij een belasting­specialist. Wil je profitreren van het belasting­voordeel over 2023? Rond de aankoop dan dit jaar nog af.

5. Doe de aftrek op je belastingaangifte

Nadat je het bancaire lijfrenteproduct hebt gekozen en de storting hebt gedaan, is het uiteraard van belang dat je de aftrek opneemt in je belastingaangifte. Dat kan vanaf 1 maart. Volg de instructies zorgvuldig en bewaar alle relevante documentatie. Ook de aangifte kun je uitbesteden aan een expert. Voordeel hiervan is dat deze je op de hoogte kan houden van eventuele toekomstige wetswijzigingen, zover die van invloed zijn op de lijfrenteaftrek.

Als je lijfrente dit jaar vrijkomt

Komt het kapitaal van je lijfrente­verzekering dit jaar vrij? Dan heb je tot uiterlijk 31 december van volgend jaar de tijd om te kiezen wat je ermee doet. Daarbij zijn er drie opties: laten uitkeren, doorsparen of een combinatie hiervan. Er kunnen verschillende redenen zijn om de uitkering uit te stellen. Misschien valt hij vrij vóór je stopt met werken. Doorsparen levert je vanaf dat moment een hogere uitkering op. Bovendien wordt een deel van je inkomen vanaf de AOW-leeftijd in een lagere schijf belast. Doorsparen kan tot maximaal vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Spaar je niet door en kies je voor het kopen van een lijfrente-uitkering, dan kan dat in principe overal. Je bent niet gebonden aan de partij waar je de lijfrenten stortte. Naast banken bieden ook verzekeraars lijfrente-uitkeringen aan, en momenteel tegen gunstiger voorwaarden. Dat kan duizenden euro’s schelen. Aanbieders onafhankelijk laten vergelijken heeft dus zeker zin.

Hoogste uitkering sinds 10 jaar

Dit jaar levert een lijfrente-uitkering die je nu afsluit ca 4% meer op dan vorig jaar. Toen lag het niveau ook al 14% hoger dan in 2021. Met het stijgen van de rentes zitten de uitkeringen in de lift: wat je nu kunt krijgen is hoger dan het in de afgelopen tien jaar is geweest.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie