Leg een schenking altijd vast bij de notaris

Wil je een woning kopen dan heb je eigen geld nodig. Voor de ‘bijkomende kosten’ is dat in 2020 zo'n 6%. Dus al € 12.000 voor een starterswoning van 2 ton. En dan moet je je huis nog inrichten. Wij zien steeds vaker dat ouders hun kind(eren) via een schenking willen helpen met de financiering. Dat kan - fiscaalvriendelijk -  maar leg het ook goed vast. Het beste direct bij de notaris. Net als andere schenkingen trouwens...

Liever schenken dan nalaten?
Als je geld over hebt, kun je dat weggeven: schenken. Aan je kinderen, kleinkinderen, neef of nicht, de buurvrouw die jaren boodschappen voor je deed. Mogelijk vind je ‘geven met de warme hand’ prettiger dan je dierbaren laten wachten tot de erfenis. Gaat het om veel vermogen, dan kan nu schenken de erfgenamen later belasting besparen. Of het komt qua timing beter uit. Bijvoorbeeld om de aankoop van een woning mogelijk te maken, voor een dure studie, of wat dan ook.

Vrijstellingen van schenkbelasting
Over een schenking moet je belasting betalen (net als bij een erfenis). Er gelden echter vrijstellingen, afhankelijk van je relatie tot de schenker en het doel waarvoor je het bedrag ontvangt. Ben je tussen de 18 en 40 jaar dan mag je jaarlijks van je ouders € 5.515 belastingvrij ontvangen en van anderen € 2.208 (bedragen van 2020). Verder kun je van je ouders één keer een groter bedrag ontvangen waarover je geen belasting betaalt. In 2020 is dat € 26.457 vrij besteedbaar, of € 55.114 voor een ‘dure studie’.

Voor het financieren van een woning en/of verbouwing kun je eenmalig zelfs (maximaal) € 103.643 belastingvrij uit een schenking ontvangen. En niet alleen van je ouders. Dat mag ook iemand anders binnen de familie zijn, of daarbuiten. Natuurlijk gelden er voorwaarden; we lichten je die graag nader toe als dit speelt.

Vastleggen voorkomt achteraf problemen
Ontvang je een schenking voor de aankoop van een woning, dan ga je sowieso al naar de notaris voor de hypotheekakte en de leveringsakte. Combineer dat dan direct met het laten opstellen van een schenkingsakte. Bij een ‘schenking op papier’ is dat in ieder geval nodig. Maar ook als je voor een ander doel via een bankoverboeking (regelmatig?) een aardig bedrag ontvangt - van je ouders of iemand anders -, is het verstandig dat je dit vastlegt. Zeker als niet alle kinderen op hetzelfde moment een gelijk bedrag geschonken krijgen. Of als er anderen zijn die zich naderhand benadeeld kunnen voelen.

Volgens artikel 176 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek is een schenking namelijk vernietigbaar als de ontvangende partij misbruik van omstandigheden heeft gemaakt. Een schenking kan, op grond van dit artikel, achteraf eenvoudig worden teruggedraaid. Door de schenker, als die spijt krijgt, of door zijn nabestaanden. Natuurlijk sta jij sterk als je kunt aantonen dat er geen sprake was van misbruik. Maar hoe doe je dat als alleen jij en de schenker bij die afspraak aanwezig waren?

Een schenking is vernietigbaar als de ontvangende partij misbruik van omstandigheden heeft gemaakt.

Vrij naar artikel 176 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek

De oplossing is eenvoudig: leg de schenking vast via een akte bij de notaris.

Verschil tussen ‘onderhandse akte’ en via de notaris
Je kunt afspraken die je met iemand maakt over een schenking ook zelf vastleggen, in een ‘onderhandse akte’. Voordeel is dat je daarmee de notariskosten uitspaart. Maar een onderhandse akte heeft ook nadelen:

  • een eigen akte kan kwijtraken, terwijl een notaris jullie akte inschrijft en bewaart
  • een eigen akte heeft minder status in de rechtbank; mensen kunnen later toch in twijfel trekken of de schenker bij het volle verstand en uit vrije wil handelde

Een notaris informeert naar de bedoelingen van de schenker, geeft uitleg en beoordeelt of deze dat goed begrijpt. Een schenkingsakte via de notaris geeft je dus een sterkere positie. Want alsnog geld moeten terugbetalen dat al is uitgegeven of is geïnvesteerd in je huis? Daar moet je niet aan denken. 

Wil je meer weten over wat er mogelijk is rond de financiering van je woning? Hoe een schenking je daarbij mogelijk kan helpen? Het hóeft natuurlijk niet het maximumbedrag te zijn en de schenker mag het bedrag ook over 3 jaar uitspreiden. We luisteren graag wat je wensen zijn en bekijken dan wat verstandig en voordelig is. Inclusief welke  belastingvoordelen er spelen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie