Jongere generatie doorbreekt traditionele rolverdeling rondom geldzaken

Jongere generatie doorbreekt traditionele rolverdeling rondom geldzaken

Vrouwen in Nederland hebben wat betreft geldzaken nog een kennisachterstand, volgens De Nederlandsche Bank (DNB). Helaas staan ze ook minder open voor technische innovaties die hun financiële emancipatie kunnen bevorderen. Dat baart DNB zorgen. Er gloort wel hoop, want jongeren stappen steeds meer af van de traditionele taakverdeling thuis, ook op financieel gebied. Vooral onder de 35 jaar beheren stellen de uitgaven van het huishouden samen, anders dan oudere generaties dat doen. Wat kan de financiële ‘genderkloof’ wegnemen?

Sommige verschillen tussen mannen en vrouwen zijn natuurlijk bepaald en niet eens zo groot. Zou houdt Usain Bolt het wereldrecord op de 100 m sprint met 9.58 seconden, terwijl  Florence Griffith daar ooit met 10.49 nog geen seconde langer over deed. Maar er zijn ook verschillen die niet logisch of eerlijk zijn. Vrouwen verdienen vaak minder dan mannen, hebben minder vaak een eigen bankrekening of creditcard en beleggen minder vaak in aandelen. Ook loopt hun kennis van geldzaken —gemiddeld— achter bij die van mannen. Die kloof verkleinen is belangrijk, zodat vrouwen beter in staat zijn zelf te zorgen voor een financieel gezonde, zorgeloze toekomst, vindt DNB.

Rolverdeling

Uit DNB's onderzoek blijkt dat er binnen huishoudens nog steeds verschillen zijn tussen wie wat betaalt. Vrouwen zorgen vaker voor de dagelijkse boodschappen en het afrekenen met vrienden en familie — 32% betaalt ‘altijd’ de boodschappen, tegenover 12% van de mannen. Mannen nemen vaker de grotere, vaste uitgaven voor hun rekening, zoals de huur of hypotheek, verzekeringen, en abonnementen. Ook regelt de man in bijna de helft van de huishoudens in zijn eentje de belastingen (47%), tegenover nog geen kwart van de vrouwen (23%).

Vrouwen hebben minder kennis over betalingsfraude en meer angst voor de digitale wereld

DNB rapport: Gender-kloven in de wereld van betalingen

Betaalvoorkeuren

Ongeveer de helft van zowel mannen als vrouwen betaalt het liefst contactloos, met een pinpas. Mannen experimenteren wel meer met nieuwe betaalmethoden, zoals afrekenen met een smartphone of horloge. Bij de jongere generatie, tot 35 jaar, is er geen gender­verschil meer in het gebruik van de verschillende betaalmethoden. Opmerkelijk is nog dat DNB ontdekte dat 7 op de 10 mensen de uitgaven van hun partner checkt. Ook hierbij is er geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Vatbaarder voor fraude

Steeds meer (geld)zaken worden tegenwoordig digitaal afgehandeld, zeker in Nederland. DNB onderzocht daarom wat mensen weten van negen vormen van fraude. Bij acht ervan is er nog verschil tussen mannen en vrouwen, ongeacht de leeftijd. Het grootste verschil zit in de kennis over malware: 72% van de mannen weet wat dit is, tegen 47% van de vrouwen.

Malware is software die specifiek is ontwikkeld om schade toe te brengen aan een computer. Deze kan gevoelige informatie van je computer stelen, hem geleidelijk vertragen en zelfs nepmails versturen vanuit jouw e-mail­account, zonder dat je dat weet. Wil je meer weten? Google geeft tips hoe je je kunt beschermen tegen malware

Alleen bij WhatsApp­fraude, waarbij oplichters zich voordoen als een bekende en om geld vragen, blijkt er geen verschil in kennis. Geheel volgens het rollen­patroon krijgen vrouwen er wel vaker mee te maken. Mannen worden juist weer vaker geconfronteerd met oplichting die samenhangt met computer­gebruik en bankzaken. Meest voorkomend zijn de eerder genoemde malware en phising: het vissen naar vertrouwelijke informatie (‘hang op, klik weg!’). En mannen krijgen vaker dan vrouwen te maken met criminelen die zich voordoen als bank­medewerker om hun pinpas en -code in handen te krijgen (bankhelpdesk-fraude).

Generatieverschil

De traditionele rolverdeling is wel aan het kantelen. Jonge stellen regelen hun financiën veel vaker samen dan oudere stellen. Tot 35 jaar beheert 47% van de stellen samen de verzekeringen, veel meer dan de 18% onder 65-plussers. Ook wat betreft digitaal betalen en fraude zijn er onder jongeren minder verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit is goed nieuws voor de zelfstandigheid. Kennis en digitale vaardigheden zijn hierbij immers essentieel. Dat brengt DNB tot de oproep voor een beleid gericht op het verbeteren van de ‘digitale geletterdheid’ en kennis over fraude, vooral onder vrouwen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie