Informatie over bestaan testament nu ook online te vinden

Kom jij misschien voor in het testament van een overleden familielid of bekende? Je kunt nu digitaal nagaan of er een testament bestaat. Snel en eenvoudig. Lees hier hoe. En wat heb je eigenlijk aan een testament?

Directe online check
Hoe werkt het? Vanaf mei heeft het Centrum Testamentenregister (CTR) een nieuw webportal. Vul je hier enkele gegevens van de overledene in dan zoekt het systeem daar een testament bij. Bestaat dat, dan zie je meteen bij welke notaris zich dat bevindt.

Het adres van het portal is: via notaris.nl

Vindt het systeem geen match dan is er mogelijk toch een testament. Voor alle zekerheid kun je dit schriftelijk aanvragen bij het CTR: info@knb.nl. Of bij een notaris.

Niet alle testamenten staan online
Personen die voor 1976 zijn overleden, niet in Nederland wonen of in het buitenland zijn overleden, worden niet in de online applicatie gevonden. Hiervan kun je schriftelijk een aanvraag indienen. 

Geen inhoudelijke informatie
Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. Daarvoor moet je bij een notaris zijn: degene die het nu bewaart, óf een notaris die je zelf kiest. Uiteraard verstrekt een notaris alleen informatie over de inhoud aan direct belanghebbenden - zoals erfgenamen. Hij of zij kan dan ook de afhandeling van het testament verzorgen.

Waarom een testament?
De wet op het erfrecht regelt de verzorging van de langstlevende echtgenoot op zich goed. Toch biedt een testament voordelen. Niet alleen fiscaal, ook als je speciale wensen hebt. Zaken als de voogdij, de leeftijd waarop je kinderen over de erfenis mogen beschikken, de positie van de schoonfamilie. En bijvoorbeeld wie je onderneming mag voortzetten als jij (plots) wegvalt.

Wat je ooit wenselijk vond, kan veranderen. Goed als je daar je bestaande testament op aanpast. Je kunt ook vastleggen wat er moet gebeuren als je bij leven (tijdelijk) niet meer goed kunt beslissen. Financieel, maar bijvoorbeeld ook qua jouw verzorging of euthanasie. Daarvoor kun je zogenaamd levenstestament (laten) opstellen.

Onzeker of jij ooit een testament liet maken? Die informatie kun je niet digitaal of schriftelijk opvragen. Bel het CTR over hoe dat wel kan: 0900 1144 114.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie