In 2021 € 1.000,- extra belastingvrij schenken

Het bedrag waarover je geen schenkbelasting betaalt, is dit jaar eenmalig met €1.000,- verhoogd. Check de nieuwe limieten en voorwaarden. Voor kinderen en bijzondere doelen geldt een 'verhoogde vrijstelling' tot meer dan een ton! 

Hoeveel mag je belastingvrij ‘schenken’?
Omdat diverse ondernemers en huishoudens financieel leiden onder de Corona-beperkingen versoepelt de regering de regels rond belastingvrij schenken. In 2021 mag je ruim duizend euro extra belastingvrij ontvangen van een ander - volgend jaar vermoedelijk niet meer.

Hieronder vind je, vanuit het standpunt van de schenker, wat er nú mogelijk is. 

  • Schenking zonder speciaal doel | In 2021 kun je maximaal €3.244 schenken zonder dat de ontvanger hierover belastingaangifte hoeft te doen (in 2020: € 2.208).
  • Schenking aan kinderen | Voor kinderen is de jaarlijkse vrijstelling ruimer. In 2021 is deze €6.604 voor een vrije besteding (was € 5.515). 

Let op: huidige en ex-partners gelden als één schenker. Dit geldt zowel voor ouders, als voor bijvoorbeeld (voorheen) getrouwde ooms & tantes.

Eenmalige hoge schenking als ouders
Als ouders mag je voor elk kind één keer gebruik maken van de ‘verhoogde vrijstelling’. Het kind (of de partner) moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. In 2021 gelden er drie bedragen:

  • Vrije besteding | Zonder speciaal doel is een schenking tot €26.881 belastingvrij;
  • Voor een dure studie | Wil je je kind hiermee financieel helpen dan kan dat tot €55.996
  • Voor een woning | Voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, of een extra aflossing hierop, kun je je zoon of dochter tot €105.302 schenken.

Dit zijn maximum bedragen. Minder mag natuurlijk ook. Wel geldt dat je als ouders maar één keer van deze regeling gebruik kunt maken. En ook hier worden (ex)-partners als één gezien. Vader en moeder kunnen dus niet in opeenvolgende jaren belastingvrij een schenking doen boven de dan gangbare norm voor schenking-aan-kinderen.

Uitzonderingen bij aanschaf/verbetering/aflossing woning
In relatie tot de woning kun je ook belastingvrij een hoge schenking geven aan iemand die niet je kind is (maar bijvoorbeel een kleinkind, neefje/nichtje of bevriende kennis). In deze situatie geldt dezelfde verhoogde vrijstelling van maximaal € 105.302.

  • Degene(n) die de schenking doen kunnen de uitbetaling uitspreiden over 3 jaar
  • Als ontvanger dien je de schenking in 2021, 2022 e/o 20023 te besteden (aan de woning)
  • Het bedrag mag óók worden besteed aan het extra aflossen op de hypotheek

Als ontvanger moet je wel aangifte doen van de schenking en daarbij de ‘verhoogde vrijstelling’ aanvragen.

Wanneer betaal je wel belasting?
Boven de genoemde bedragen en buiten de gestelde voorwaarden betaal je schenkbelasting. Hoeveel hangt af van de hoogte van het bedrag (boven de vrijstelling) en je relatie tot de schenker. De site van de Belastingdienst geeft daarover meer informatie.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie