Impact minder werken op pensioen vaak buiten beeld
Impact minder werken op pensioen vaak buiten beeld

Overstappen naar een parttime baan zorgt niet alleen voor een lager salaris nu, het beïnvloedt ook je inkomen na je pensionering. Dat scheelt zo maar honderd euro per maand, of meer. Zeven op de tien Nederlanders staat daar niet bij stil, blijkt uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Zij melden ook dat de kloof tussen mannen en vrouwen qua pensioeninkomen bij ons de op-één-na-grootste is van Europa.

Deeltijdwerk is populair in Nederland: bijna de helft van onze beroeps­bevolking (45%) kiest ervoor, vooral vrouwen. De redenen liggen voor de hand: zorg voor de (klein)kinderen, mantelzorg, de eigen gezondheid, liever meer vrije tijd en geen behoefte aan een hoger inkomen. Deeltijdbanen betalen minder, maar minder gaan werken heeft ook gevolgen voor de pensioen­opbouw. En daarvoor is opmerkelijk weinig aandacht, blijkt dus. "De focus ligt vaak op het 'nu' kunnen blijven rondkomen, in plaats van rondkomen na de pensionering", aldus Christiaan Meijer van Wijzer in Geldzaken.

Domper

Platform Wijzer in Geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën. In hun opdracht deed I&O Research onderzoek onder vijftienhonderd Nederlanders tussen de 30 en 67 jaar, die meer dan 12 uur per week werken. Maar dertig procent van degenen die onlangs minder gingen werken, had nagedacht over de invloed hiervan op hun pensioen.

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen is ruim 40%

Onderzoek ‘Oog voor later’ - Wijzer in Geldzaken nov.'23

Toch kan de impact fors zijn. Tegenover de NOS gaf Lisa Brüggen van Netspar een voorbeeld. "Als je als werknemer in de bouw op je 32ste besluit om één dag per week minder te gaan werken, bouw je ongeveer 27.000 euro minder pensioen op. Concreet betekent dit dat je ongeveer 120 euro netto per maand minder te besteden hebt na je pensionering. Dit kan net het verschil zijn tussen wel en niet goed kunnen rondkomen." Bij een hoger salaris is de impact hoger.

Verschillende situaties

Of je later kunt rondkomen, hangt af van zowel je inkomsten als je lasten. Wie huurt, ziet de kosten op termijn waarschijnlijk alleen maar stijgen. Met een eigen woning dalen de woonlasten op enig moment — als je tenminste aflost op de hypotheek. Maar je blijft dan wel opdraaien voor het onderhoud en moet mogelijk maatregelen nemen om de woning ‘van het gas’ te halen. Het is daarom altijd verstandig tijdig na te gaan hoe je financiële toekomst eruit ziet.

Kloof tussen mannen en vrouwen

Vooral vrouwen besluiten vaak minder te gaan werken gedurende hun loopbaan. Bijna twee derde van de werkende vrouwen werkt in deeltijd, bij mannen is dit 28 procent. Vrouwen bouwen daardoor veel minder pensioen op dan mannen en ook minder dan ze wellicht denken. Nederland kent daarmee (na Cyprus) de grootste pensioen­kloof tussen mannen en vrouwen: gemiddeld zit er ruim 40 procent verschil in het pensioeninkomen.

Kaarten op tafel

Partners praten zelden over de details van hun pensioen. Hoewel ze doorgaans wel op de hoogte zijn van elkaars huidige inkomens, weet bijna de helft van de partners niet hoeveel pensioen de ander opbouwt, blijkt uit het onderzoek. Ook blijken negen op de tien stellen zonder officiële relatie (huwelijk of geregistreerd partnerschap) geen financiële of pensioen­afspraken te hebben gemaakt. Van een uitkering kan overigens ook sprake zijn als een partner voor de AOW-leeftijd overlijdt.

Bovendien is het voor velen van hen niet duidelijk wat er met hun pensioen gebeurt bij een relatiebreuk. Driekwart denkt dat ze er wel uit zullen komen als ze uit elkaar gaan, maar dat is te optimistisch gedacht. Veel geschillen met betrekking tot pensioenen ontstaan juist wanneer partners uit elkaar gaan en zij de verdeling van hun pensioen moeten regelen.

Beter niet uitstellen

Juist nu heb je nog invloed op je pensioenvermogen later. Iedereen wil graag na het bereiken van de pensioenleeftijd over voldoende inkomen beschikken. En hoe verder dat moment in de toekomst ligt, des te lichter wegen aanvullende maatregelen. Dus of je nu overweegt minder te gaan werken, of dat al doet, als partners onvoldoende zicht hebt op elkaars pensioenaanspraken, of vragen hebt over het (niet) aflossen van je hypotheek… steek vooral je licht op bij je financieel adviseur. Hij of zij kan dan direct checken hoe andere financiële risico’s zijn afgedekt, als gevolg van gebeurtenissen waar je eigenlijk liever niet aan denkt.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie