Hoe het prijsplafond en meer de energienota in 2023 gaan drukken

Wat het de schatkist gaat kosten moet nog blijken, maar het prijsplafond voor de energiekosten voor 2023 komt er, zo werd net vóór het kerstreces besloten. En er is meer waarmee de regering Nederlanders komend jaar tegemoet komt op het energie-front.

Behalve maximum tarieven voor gas, elektriciteit, en stads­verwarming tot een bepaald verbruik, blijft ook de energietoeslag van € 1.300 voor de lagere inkomens­groepen gehandhaafd, hoewel helaas niet voor studenten. Ook zijn er in 2023 weer diverse subsidies voor wie energiebesparende maatregelen neemt om de woning te verduurzamen.

Plafond voor kleinverbruikers
Het prijsplafond geldt voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het ook om zzp’ers, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties, winkels en sommige kleinere mkb’ers. Voor gas ligt het plafond op 1200 m³ en voor elektriciteit op 2900 kWh. Binnen die grenzen is het gastarief maximaal € 1,45 per m³ en kost stroom je 40 cent per kWh. Dat is lager dan de huidige marktprijzen, maar nog steeds ongeveer twee keer zoveel als wat je voor de energiecrisis betaalde. Wie meer energie verbruikt dan het plafond betaalt voor dat gedeelte de marktprijs van dat moment, en die kan nog eens beduidend hoger liggen.

Ook onder het prijsplafond zijn de energiekosten twee keer zo hoog als vóór de energiecrisis

Jaarrekening als spelbreker

Het maximum verbruik geldt voor het hele jaar 2023. Alleen krijg je bij de meeste energieleveranciers in de loop van het kalenderjaar de eindafrekening. Er wordt dan gekeken naar je verbruik ten opzichte van het maximum tot dat moment, en erna. Wel wordt er rekening mee gehouden dat je in de wintermaanden het meest verbruikt, in de zomer het minst en in het najaar weer meer. Maar volgens het ministerie kan niet worden voorkomen dat sommige zuinige huishoudens toch deels hogere tarieven moeten betalen — voor of na de jaarrekening — terwijl ze in de andere periode juist onder het maximum-verbruik blijven.
Vooral mensen die inmiddels een variabel tarief betalen kunnen hiermee te maken krijgen. Wie nog een doorlopend contract heeft, loopt daar minder kans op.

Warmtenet en blokverwarming
Ook als je woning is aangesloten op een warmtenet zorgt het prijsplafond voor lagere energielasten. Tot een verbruik van 37 gigajoule geldt een maximum tarief van € 47,38 per GJ — hoewel in andere eenheden uitgedrukt, is hier wel sprake van individuele meters.

Maximale compensatie aangekondigd
Op 18 januari gaf het Kabinet een indicatie voor het jaarbedrag dat mensen met zowel blokverwarming als blokelektriciteit tegemoet kunnen zien. Dat komt voor mensen met een zelfstandig appartement maximaal rond de 1600 euro te liggen. Voor studentenwoningen of onzelfstandige wooneenheden in zorgprojecten ligt het bedrag rond maximaal 670 euro. Via een speciale webpagina geeft de Rijksoverheid nadere informatie over de uitwerking van het prijsplafond, zowel voor gas, stroom en stadsverwarming. Hoe het precies zit met de jaarrekening. En hoe de regeling uitpakt voor andere kleinverbruikers. Lees meer over de maatregelen

Bij blokverwarming ontbreken individuele meters, maar ook voor deze situaties zoekt het ministerie met spoed een oplossing. Het zal dan gaan om een vast bedrag per zelfstandige wooneenheid (bijvoorbeeld een appartement) of onzelfstandige wooneenheid (bijvoorbeeld een studentenkamer). Hoeveel precies is nog niet bekend — maar doel is dat het vergelijkbaar zal zijn met de gemiddelde korting voor huishoudens die onder het prijsplafond vallen. Naar verwachting is de regeling half februari klaar is, waarna deze met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 januari 2023.

€ 1.300 energietoeslag
Ook in 2023 kunnen huishoudens met een laag inkomen weer in aanmerking komen voor een energietoeslag van ongeveer € 1.300. Voorwaarde is dat je ouder bent dan 21 en per maand niet meer verdient dan € 1.310,05 als alleenstaande, of € 1.871,50 als je samenwoont. Wie een bijstands­uitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering heeft, krijgt de toeslag automatisch. Anderen moeten deze zelf aanvragen bij de gemeente.

Subsidie bij verduurzamen
De ISDE-subsidie bestaat al langer maar wordt in 2023 uitgebreid. Voorheen en nog steeds kunnen huishoudens ca. 30% van de kosten terugkrijgen wanneer ze twee isolatie­maatregelen treffen. Ook als je één isolatie­maatregel combineert met de aanschaf van een warmtepomp geldt dat subsidie­percentage. Nieuw is dat je ook de helft van deze subsidie ontvangt — dus 15% — als je één isolatiemaatregel laat uitvoeren. Bovendien heb je voortaan 48 maanden de gelegenheid de subsidie aan te vragen.

(Niet) voor doe-het-zelvers
Zelf je dak of vloer isoleren kan ook en bespaart je de kosten van een installateur. Milieu Centraal geeft daar uitleg over. Alleen betaalt de belastingdienst daaraan dan niet mee, want je komt dan niet in aanmerking voor subsidie.

Zelf isoleren: hoe pak je dat aan?

Extra gunstige financieringen
Prijsplafond of niet, de energielasten zijn sowieso flink hoger dan voorheen. Daarmee is het rendement van energie­besparende maatregelen ook een stuk hoger. Weliswaar is de rente wat gestegen, maar je verdient je investering zeker sneller terug. De uitdaging nu is dat iedereen maatregelen wil nemen en installateurs vaak al voor maanden zijn volgeboekt. Je financieel adviseur heeft gelukkig wel genoeg tijd om je te helpen bij het kiezen van een gunstige financiering, als je onvoldoende spaargeld hebt, of dat niet wilt aanspreken.

Misschien kun je je huidige hypotheek verhogen of is een persoonlijke lening praktischer? Commerciële partijen hanteren extra gunstige voorwaarden wanneer er wordt geleend om de woning te verduurzamen, en een beter energielabel geeft soms recht op rentekorting. En mogelijk kom je ook in aanmerking voor een lening via de gemeente of rijksoverheid. In specifieke gevallen kan dat ook tegen 0% rente. Met zekerheid over de financiering is het makkelijker ‘ja’ zeggen als een installateur of aannemer je een voorstel doet.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie