Hervorming pensioenstelsel een jaar uitgesteld. Hoe raakt dat jou?

De wet over het nieuwe pensioenstelsel schuift door naar 2023. Daarom schuift de invoering ervan op naar 2027. Wat betekent dat voor jou als deelnemer of gepensioneerde?

Kern van het nieuwe stelsel
Op dit moment bepaalt vooral de rente hoeveel pensioenfondsen mogen uitkeren. Er is voldoende geld, maar omdat de rente extreem laag is, bleven veel pensioenen gelijk, of werd er gekort. Dat is slecht voor de koopkracht. In het nieuwe stelsel bepaalt het rendement op hun beleggingen hoeveel de fondsen aan pensioenen kunnen uitkeren. Groeit hun vermogen dan stijgt je pensioen. En andersom. Naar verwachting gaan de uitkeringen ten opzichte van nu omhoog. En wie premie betaalt, bouwt dan meer op.

Waarom weer uitstel?
Er moet over van alles worden besloten. Juridisch: moet je gedwongen mee naar het nieuwe stelsel of kun je opgebouwde rechten behouden? Ethisch: hoe wordt de verdeling tussen gepensioneerden en jongeren? Technisch: pensioenfondsen en de overheid moeten hun systemen aanpassen. En het gaat om een enorm bedrag: € 1.700 miljard. Op zich logisch, dat men dan liever zorgvuldig is dan overhaast.

Waartoe leidt uitstel?
Verder uitstel kan de support voor de stelselwijzigingen ondergraven. Al eerder versoepelde Minister Koolmees daarom de regels voor het korten op pensioenen. Tijdelijk en alleen voor fondsen die er niet heel slecht voor staan. Nu de rente weer iets stijgt, bevinden de meeste fondsen bevinden zich aan de veilige kant van de streep. Maar daalt die weer, dan volgt mogelijk toch weer een kortingsronde.

Een voorschot op wat komt?
Daarom ligt er een voorstel om in aanloop naar het nieuwe stelsel alvast te ‘indiceren’ volgens de nieuwe soepele regels. Pensioenfondsen, sociale partners en vertegenwoordigers van gepensioneerden pleiten daar voor. De kans op verhogingen van de pensioenen is dan groter.   Of minister Koolmees hierop ingaat, heeft hij nog niet laten weten.

Hoe creëer je zelf een ruimer pensioen?
Wie na zijn (pre)pensioen lekker wil blijven leven, neemt best zo vroeg mogelijk maatregelen. Oude zekerheden brokkelen af en vragen om eigen initiatief. Maar het is taaie materie en keuzes zijn lastig. Pensioenopbouw via tijdelijke of wisselende werkgevers valt vaak vies tegen. Een paar jaar missen, scheelt al flink. De AFM waarschuwt ook al: bij pech kan je uitkering zo maar 15% lager uitpakken. Goed advies - ook over alternatieven - is daarom zeker zo belangrijk. Juist als je nog jong bent.

Ben je al (bijna) gepensioneerd en is wat aanvullend inkomen prettig? Wanneer je overwaarde hebt op je woning, kun je een deel daarvan verzilveren: geld aan de stenen onttrekken. Voor een eenmalige of maandelijkse uitkering zijn er diverse opties.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie