Einde van het doorlopende krediet

Financiële waakhond AFM heeft zijn zin: het doorlopende krediet als leenvorm wordt niet meer aangeboden. Wie nu nog een lening afsluit, kan niet langer tot een afgesproken limiet geld blijven opnemen zonder af te lossen. Wat was het probleem, en wat is het alternatief?

Het doorlopend krediet was een erg flexibele leenvorm, maar kende ook risico’s. Je betaalde weliswaar maandelijks een percentage van de kredietlimiet terug, maar kon — anders dan bij een persoonlijke lening — eerder afgeloste bedragen telkens weer opnemen. En zelfs als je dat niet deed, kon het bedrag dat je steeds overmaakte praktisch geheel bestaan uit rente. Die was namelijk variabel en kon dus stijgen nadat je de lening was gestart. Ten tijde van de zogenaamde woekerrente-affaires kwamen veel consumenten op die manier nooit meer van hun lening af en betaalden ze ondertussen de hoofdprijs aan rente.

Ontmoediging
In 2019 drong de AFM er daarom op aan minder doorlopende kredieten te verstrekken. Ook kwamen er strengere regels. Zo mocht een doorlopend krediet niet langer dan 15 jaar meer lopen. Voor diverse geldverstrekkers was dit reden met deze leenvorm te stoppen. Anderen beperkten de opnameperiode tot maximaal twee of drie jaar, waarna de opnamelimiet werd beperkt, of waarna consumenten alleen nog kon aflossen. Sinds enkele maanden zijn de laatste aanbieders van het doorlopende krediet hier nu ook mee gestopt.

Sommige consumenten kwamen nooit meer van hun lening af

Tussenvorm
Bij de eerder genoemde persoonlijke lening kom je een bedrag overeen, een termijn waarbinnen je de lening gaat terugbetalen en het rentepercentage dat daaraan gekoppeld is. Vervolgens betaal je maandelijks eenzelfde bedrag terug. Soms is versneld aflossen mogelijk, eventueel tegen wat extra kosten. Inmiddels zijn er partijen die een tussenvorm aanbieden tussen de ‘PL’ en het doorlopende krediet. Hierbij mag je de eerste twee jaar tot een afgesproken limiet zelf bepalen hoeveel en wanneer je iets opneemt. Daarna los je alleen nog af. De rente en de looptijd staan, net als bij een persoonlijke lening, vooraf vast.

Kosten, korting en aftrek
Wat je totaal aan rente betaalt, bepaalt de kosten van een lening. Het percentage hangt af van de grootte van het bedrag en de termijn waarbinnen je terugbetaalt. Voor grotere bedragen betaal je een wat lager, voor een langere termijn een iets hoger percentage. Maar er is ook korting mogelijk, bijvoorbeeld voor een lening voor het verduurzamen van de woning. Bij bepaalde woningverbeteringen is de rente bovendien aftrekbaar voor de belasting. En ga je echt flink investeren in de eigen woning? Dan is een hypotheek vaak voordeliger — informeer dan of je huidige hypotheek nog financieringsruimte biedt, of wat een aanvullende hypotheek voor opties kent.

Bestaande doorlopende kredieten
Wie op dit moment nog een doorlopend krediet heeft, hoeft daar in principe nu niets aan te doen. De lening loopt door, met een variabele rente. Bedenk wel dat die momenteel stijgt. Wil je meer zekerheid, dan kun je je lening oversluiten naar een persoonlijke lening. En lopen er nog andere dure kredieten — bijvoorbeeld van online aankopen of een creditcard? Dan kun je die meteen meenemen. Je gaat dan aflossen met een vaste rente en bepaalde looptijd. Zo weet je precies wanneer je van je schulden af bent.

Wil je meer weten over verstandig lenen? We bekijken graag wat er voor jou mogelijk is. 

Waakhond

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft zich sterk gemaakt voor een verbod op overkreditering, ofwel te veel lenen. In het verleden werd te gemakkelijk te veel krediet verstrekt of onvoldoende informatie over de klant ingewonnen. Stelregel is, dat mensen die geld willen lenen, na het betalen van rente en aflossing voldoende moeten overhouden voor de kosten van hun levensonderhoud en vaste lasten. Dat deze waakhond ook kan bijten, blijkt wel uit boetes tot boven de € 1 miljoen die zij in dit soort kwesties aan grote partijen oplegde.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie