Alleen nog subsidie op zuinige warmtepompen en meer wijzigingen

Dit jaar opnieuw € 1.300 energietoeslag, mét tegemoetkoming studenten

Net voor de val van Rutte IV stuurde de regering het wetsvoorstel ‘Energietoeslag 2023’ naar de Tweede Kamer. Doel ervan is mensen met een laag inkomen tegemoet te komen vanwege de gestegen energiekosten, net als in 2022. Het gaat dan om huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Die grens ligt wel net even anders. Bovendien kunnen nu zowel gewone burgers als studenten een toeslag krijgen, zij het via verschillende regelingen.

Voor gewone burgers met een laag inkomen biedt de energietoeslag de nodige financiële ondersteuning. Dit jaar zijn de regels iets aangepast: het sociaal minimum inkomen is gestegen en daarom is 120% van het sociaal minimum inkomen ook hoger. Als alleenstaande mag je in 2023 niet meer verdienen dan € 1.434,79 en samenwonend niet meer dan € 2.049,70 netto per maand.

Behoor je tot deze groep dan kun je de toeslag aanvragen bij de gemeente waar je woont. De toeslag bedraagt € 1.300, hetzelfde bedrag als in 2022. Volgens verantwoordelijk minister Carola Schouten zijn de energietarieven lager dan vorig jaar, maar “nog steeds een stuk hoger dan voorheen”. Daarom blijft de toeslag van belang om het helpen de energie­rekeningen te betalen en voorkomt deze hopelijk dat mensen in financiële problemen komen.

De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan voorheen

Carola Schouten, minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Weer vaste contracten mogelijk

Juist omdat de energietarieven weer zijn gedaald is het misschien verstandig deze voor één of twee jaar vast te leggen. Er valt weer wat te kiezen, want diverse partijen bieden vaste contracten aan. Via diverse sites kun je een vergelijking maken, op tarieven en voorwaarden. Houd er wel rekening mee dat je niet meer zo eenvoudig onder een contract uit kunt als vroeger, mochten de prijzen nog verder dalen.

Ook voor sommige studenten
Uitwonende studenten kunnen ook aanspraak maken op een eenmalige tegemoet­koming, via een aparte regeling. Voor studenten die zowel een uitwonende basisbeurs als een aanvullende beurs ontvangen, is er een eenmalige tegemoet­koming van € 400 beschikbaar. Deze financiële ondersteuning wordt verstrekt via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Studenten die op het voorziene peilmoment geen prestatiebeurs meer hebben, maar nog wel gebruik kunnen maken van de mogelijkheid van een rentedragende lening, vallen vooralsnog buiten de boot. De nu demissionaire minister Carola Schouten zegde toe nog een ultieme poging te doen uit te zoeken hoe ze deze groep studenten tegemoet kan komen. Probleem is dat DUO deze groep onvoldoende duidelijk in kaart heeft.

Uitbetaling loopt vertraging op
Het goede nieuws is dat gemeenten al de mogelijkheid hadden om in de eerste helft van 2023 een bedrag van € 500 uit te keren aan studenten. Sommige gemeenten deden dat ook. Met de update van de maatregel kunnen gemeenten dit bedrag aanvullen tot het maximale bedrag van € 1.300. Of het alsnog in één keer uitkeren. In dat geval profiteren uitwonende studenten met een studentenkamer ook van de energietoeslag.

Probleem voor álle gerechtigden is alleen dat gemeenten pas tot uitbetaling mogen overgaan nadat hierover op landelijk niveau officieel is besloten. Doel was de maatregel vóór het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen, maar dat is niet gelukt, juist om reden van het toevoegen van studenten aan de regeling. Er mocht al wel een voorschot van € 500 betaald worden, maar het kan dus nog even duren voor men de overige € 800 ontvangt. Wie echt financieel in de knel komt, kan zich voor ‘bijzondere bijstand’ melden bij zijn gemeente.

Informatie en aanvragen

Meer informatie over de energietoeslag kun je krijgen van je gemeente ⎆ of DUO ⎆. Zij kunnen je voorzien van specifieke details en begeleiding met betrekking tot de aanvraag­procedure en de criteria die van toepassing zijn.

Los van energieplafond
De energietoeslag staat los van het energieplafond. Dat geldt voor iedereen en is ook bedoeld om huishoudens te beschermen tegen buitensporige energiekosten. Zowel gewone burgers als uitwonende studenten met een studentenkamer vallen onder dit energieplafond. Hierbij gaat het om een maximumtarief, tot een specifieke grens voor gas en elektriciteit op jaarbasis. Meer hierover vind je op deze informatiepagina van de Rijksoverheid ⎆.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie