Alle veranderingen per 1 januari 2023

Het prille jaar luidt tal van veranderingen in. Op het gebied van belastingen en koopkracht, wonen, zorg en veiligheid, duurzaamheid enzovoort. Hoe raakt dat jou? En wat staat er op jouw lijstje met voornemens voor een financieel gezond 2023, en verder?

In de afgelopen maanden gingen we al dieper in op de wijzigingen die na de toast op het nieuwe jaar van kracht zijn gegaan. Sommige betreffen een voortzetting van eerder ingezet beleid, zoals een lagere aftrek van de hypotheekrente (en andere posten) voor de hogere inkomens: vanaf nu is dat percentage voor iedereen 36,93%. Andere aspecten betreffen nieuw beleid, maar hebben ook invloed op je (netto) besteedbaar inkomen. Het energieplafond is daar een duidelijk en welkom voorbeeld van.

Hypotheek en wonen
Behalve een lagere aftrek van de hypotheekrente voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven de € 73.031, is het belastingvrij schenken van de zogenaamde jubelton afgeschaft. Wie daarover al voor de jaarwisseling afspraken maakte én meer dan de jaarlijkse vrijstelling betaalde, kan nog wel in de loop van 2023 het restant overmaken. De ontvanger heeft dan nog tot eind 2024 de tijd een woning aan te schaffen — of de gift te gebruiken voor een extra aflossing of bijvoorbeeld verbouwing.

Grens 0% overdrachtsbelasting voor 'starters' is verhoogd naar € 440.000

Er zijn wel andere maatregelen die het bezit van een eigen (eerste) woning stimuleren. Als je nog geen 35 bent en er niet eerder van profiteerde, ben je vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De grens waarbinnen die 0% geldt voor starters en doorstromers is dit jaar verhoogd naar € 440.000 (was: vier ton), terwijl de huizenprijzen iets onder druk staan. Dat biedt kansen. Prettig daarbij is dat de grens voor een lening met Nationale Hypotheek Garantie nu boven de vier ton ligt: € 405.000 om precies te zijn, en nog eens maximaal 6% hoger als je met dat extra deel het verduurzamen van de woning gaat financieren.

Naast andere maatregelen ligt de forfaitaire bijtelling dit jaar voor alle eigenaren op 0,35% (ten opzichte van 0,45% vorig jaar). Daarbij wordt gerekend met de WOZ-waarde per 1 januari 2022, die je gemeente in de loop van februari bekend maakt. Een tiende procent verschil over een groot bedrag scheelt natuurlijk best aardig, hoewel de prijzen in de aanloop naar vorig jaar al flink stegen. Per saldo pakt het, na belasting, waarschijnlijk toch gunstig uit.

NOS overzichtsartikel

Wie profiteren er van de beleidsmaatregelen en wie moeten rekening houden met tegenvallers? Valt er nog wat te lachen, nu het verkopen en bezit van lachgas verboden is?

NOS.nl vatte de wijzigingen op tal van gebieden kort en bondig samen. Behalve rond het thema Wonen, gaat men ook in op de Belastingen & koopkracht, Zorg & veiligheid en Duurzaamheid. En bijvoorbeeld op het gegeven dat de AOW-leeftijd weer 3 maanden opschuift en vanaf volgend jaar alweer op 67 jaar ligt.

Naar het overzichtsartikel

Verder met verduurzamen
Over het prijsplafond bij de energienota verscheen al een apart artikel. Het werkt, maar met beperkingen en vooralsnog alleen voor dit net gestarte jaar. Volgens experts moet je er niet op rekenen dat de gasprijzen vanzelf weer terugkeren naar hun oude niveau. Dus kent je woning een ongunstig energielabel (C of hoger), dan valt er met verduurzamen een hoop te winnen, financieel en qua comfort.

Isoleren is een belangrijke eerste stap en daaraan draagt het Rijk 30% bij als je twee maatregelen neemt, of een ervan combineert met de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Nieuw is dat je ook al bij één verbetering van de isolatie 15% subsidie krijgt. Vraag je adviseur naar de voorwaarden en laat hem of haar je meteen vertellen hoe je een kleinere of grotere ‘groene’ investeringen het gunstigst financiert.

Praktisch is verder dat er per 1 januari geen btw meer wordt gerekend over de aanschaf en het aanleggen van zonnepanelen. Dat is extra interessant voor wie al eerder panelen plaatste met een btw-teruggave. Dat kon namelijk maar één keer. Uitbreiding, zonder btw, is nu dus weer mogelijk. Maar doe dat verstandig, want vanaf 2025 wordt het ‘salderen’ van geleverde en verbruikte stroom geleidelijk aan afgebouwd.

Extra check roetfilters diesels
Tank je diesel dan wordt je voertuig bij de APK strenger gecontroleerd op de daadwerkelijke uitstoot van CO2. Het kan gebeuren dat je roetfilter niet (meer) voldoet aan de strengere eisen die vanaf dit jaar gelden. In dat geval is een (kostbare) toevoeging of vervanging noodzakelijk.

Wijzigingen in je eigen situtatie
Zoals uit de samenvatting van NOS.nl blijkt, veranderen er nog veel meer zaken met de start van 2023. En zoals altijd blijven er nieuwe regelingen en wijzigingen bij komen. Je financieel adviseur houdt dat allemaal bij en kan uitleggen hoe dat jouw situatie beïnvloedt. Vragen staat vrij, en is zeker aan te raden als er in je persoonlijke omstandigheden iets wijzigt. Dat kan variëren van een nieuwe baan tot (geplande) gezinsuitbreiding, iets vrolijks of een tegenslag. Of een droom die je graag ziet uitkomen.

Voor beleggers is het aan de andere kant weer wat onaantrekkelijker gemaakt om panden op te kopen voor de verhuur: de overdrachtsbelasting ging met de jaarwisseling namelijk van 8 naar 10,4% voor wie de woning niet zelf betrekt. Helaas treft dit ook mensen die een vakantiewoning kopen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie