Aangepast prijsplafond energiekosten biedt ruimere tegemoetkoming

Begin oktober gaf het kabinet aan extra geld uit te trekken voor huishoudens die extreem hoge energielasten ervaren. De nieuwe maatregelen gaan verder — en kosten meer — dan de compensatie die pas twee weken daarvoor, op Prinsjesdag, was aangekondigd. Wie profiteren hiervan?

Doorrekening van de oorspronkelijke plannen liet zien dat alsnog ruim de helft van de laagste inkomensgroepen in Nederland te maken zou krijgen met ‘energiearmoede’. Daarvan is sprake als een huishouden 10% of meer van het inkomen kwijt is aan de nota van het energiebedrijf. Volgens het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zou dat maximaal 8% mogen zijn. Zonder overheidsingrijpen zou energiearmoede negen op de tien huishoudens met een laag inkomen treffen.

Nieuwe tarieven gas en elektriciteit
De ruimere regelingen betreffen vooral het elektriciteitsdeel van de energienota. Omdat steeds meer huizen grotendeels elektrisch worden verwarmd — via (hybride) warmtepompen — wordt het maximum tarief hiervoor gesteld op € 0,40 in plaats van de € 0,70 van Prinsjesdag. Bovendien gaat dit maximum voor elektra nu gelden voor een jaarverbruik tot 2.900 kWh, in plaats van 2.400 kWh. Het maximum tarief voor gas pakt ook iets lager uit en gaat van € 1,50 naar € 1,45 per m3. Dit tarief geldt voor de eerste 1.200 m3. Wie meer verbruikt betaalt daarvoor de dan geldende marktprijs, zowel bij gas als elektra. Het CBS rapporteerde over september ‘22 een tarief van € 0,64 voor elektriciteit en € 3,28 voor gas. Als gemiddelde wel te verstaan, want dit loopt per huishouden en leverancier uiteen. De vermelde tarieven zijn inclusief energiebelasting en btw.

Gemiddeld € 2.500 voordeel

De maximum tarifering start per 1 januari a.s. en betreft de variabele (verbruiks)kosten, inclusief btw en energiebelasting. Zowel huishoudens als kleinzakelijke verbruikers profiteren van deze ‘plafonds’. Het voordeel voor een gemiddeld huishouden komt neer op zo’n € 2.500 op jaarbasis (bij een verbruik van 1.200 m3 gas en 2.460 kWh elektriciteit).

Wie de woning verwarmt via een warmtenet moet nog even geduld hebben. De tarieven hiervoor worden nog uitgewerkt en later bekend gemaakt. Ook voor eigenaren van appartementen die via hun VvE gebruik maken van zogenaamde blokverwarming moet nog een werkbare oplossing gevonden worden.

We willen dat mensen zekerheid en rust hebben en weten wat ze volgend jaar kwijt zijn

Minister Jetten van Klimaat en Energie

Tegemoetkoming november en december
Met het stookseizoen op komst wil het kabinet niet pas per 1 januari de helpende hand reiken. Daarom ziet ieder huishouden in november én december ‘22 al een extra korting op de energierekening terug van € 190,-. Dat telt dus op tot € 380,- voor dit jaar.

Energietoeslag

De tegemoetkoming in staat los van de eenmalige energietoeslag van ongeveer € 1.300 die gemeenten verstrekken aan kwetsbare huishoudens: alleenstaanden met een maandinkomen tot € 1.310,05, en samenwoners die maximaal €  1.871,50 per maand verdienen. Wie een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, krijgt deze toeslag automatisch, anderen kunnen hem bij aanvragen bij hun gemeente. De Rijksoverheid geeft hierover nadere informatie, plus een lijst met contactgegevens van alle gemeenten.

Studenten worden uitgesloten van de energietoeslag, hoewel er sinds Prinsjesdag wel € 35 miljoen beschikbaar is voor Bijzondere Individuele Bijstand — mits iemand voldoet aan bepaalde voorwaarden. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) biedt hierover meer informatie én hulp bij het maken van bezwaar.

Hulp voor studenten

Totaal kosten nu ruim € 40 miljard
De nieuwe afspraken rond het prijsplafond bieden een ruimere tegemoetkoming, maar ze hebben ook een prijskaartje. Hoewel de kosten nog kunnen oplopen, afhankelijk van de duur van de schaarste en de tariefontwikkeling voor gas en elektriciteit, houdt verantwoordelijk minister Jetten van Klimaat en Energie rekening met nog eens € 23,5 miljard extra — bovenop de € 17,2 miljard die bij de presentatie van de miljoenennota bekend werd. Jetten geeft toe dat € 40 miljard een gigantisch bedrag is. Hoewel Nederland “een relatief goede schatkist” kent, zijn de maatregelen daarom “niet tot het einde der tijden” vol te houden. Hij vindt het vooral “belangrijk dat mensen zekerheid en rust hebben en weten wat ze volgend jaar kwijt zijn”.

Energie besparen
Wat je niet verbruikt, hoef je niet te betalen. Het treffen van kleine en grote energiebesparende maatregelen helpt je je verbruik binnen het plafond te houden. Isolatie van muren, ramen en kozijnen, vloer en dak biedt je behalve een besparing en een interessant rendement bovendien meer wooncomfort. En er zijn subsidies waarmee je 15 tot 30% van je investering ‘terug krijgt’. Heb je het geld daar op dit moment niet voor over, steek dan je licht op bij je financieel adviseur, want er zijn tal van regelingen en groene leningen voor een gunstige financiering.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie